PRESSUPOSTOS UE | 18/09/2003  Ruralcat

Espanya és el tercer país que més fons agrícoles ha rebut al 2002

Amb un total de 13,9 per cent del pressupost comunitari, Espanya va ser el tercer país de la UE que va rebre més ajuts agrícoles l¿any 2002, segons afirma el recent informe ¿Repartiment de les despeses operacionals de la UE per estat membre 2002¿.

França va ser el primer beneficiari de la despesa agrícola, amb 9.781,5 milions d¿euros, seguit per Alemanya, amb 6.812 milions d¿euros. Itàlia va percebre 5.695,1 milions d'euros; Regne Unit, 4.003,3 milions d'euros; Grècia, 2.637,2 milions d'euros; Irlanda, 1.724,4 milions d'euros; Dinamarca, 1.223,4 milions d'euros; Holanda, 1.177,5 milions d'euros, i Àustria, 1.092,1 milions d'euros. Bèlgica va rebre 949 milions d'euros; Finlàndia, 838,8 milions d'euros; Suècia, 817,6 milions d'euros i Portugal, 768,6 milions d'euros. Dins el pressupost agrícola comunitari, un 66,2 per cent (28.798 milions d¿euros) va anar a parar a ajuts directes, un 10,2 per cent (4.418,9 milions d¿euros) a desenvolupament rural, un 7,9 per cent (3.444,7 milions d¿euros) a restituacions a l¿explotació, un 2,5 per cent (1.105,3 milions) a emmagatzematge i el 13,2 per cent restant a altres finalitats. L'informe ressalta que fons agrícoles rebuts per Espanya es van distribuir entre 3.819,9 milions d'euros per a ajudes directes; 148,2 per a restitucions a l'exportació, 450 milions per a desenvolupament rural i 186,2 milions per a mesures d'emmagatzematge.