OLI D¿OLIVA | 16/09/2003  Ruralcat

La Generalitat trasllada a la CE les seves propostes per tal de defensar el sector oleícola català

Una delegació del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca s¿ha reunit avui a Brussel·les amb el Cap d¿Unitat de la Direcció General d¿Agricultura, Jean Marc Gazagnes, per exposar directament a la Comissió Europea el posicionament de Catalunya respecte la futura reforma de l¿Organització Comuna del Mercat de l¿Oli d¿Oliva.

Olivera

Foto: DARP

Respecte la futura reforma, segons ha apuntat el DARP a través d¿un comunicat, cal assenyalar que com a conseqüència de la implantació d¿una ajuda per producció real condicionada a una quantitat màxima garantitzada de 760.027 tones per al conjunt de l¿Estat espanyol, molt per sota del potencial de producció real, els productors catalans s¿han vist perjudicats per la penalització en l¿import de l¿ajuda a la producció i pel fet que la gran majoria de les explotacions es troben ubicades en zones amb rendiments mitjans per sota dels 2000 kg. d¿oliva/ha/campanya. Per aquest motiu, pel que fa a les ajudes als productors, des de Catalunya es proposa l¿establiment d¿una ajuda per superfície igual per a tots els Estats Membres, ja que d¿aquesta manera es possibilitaria mantenir l¿actual estructura d¿agroindústria cooperativa associada al cultiu de l¿olivera, s¿evitaria l¿abandonament de les explotacions d¿oliveres i es corregirien els desequilibris actuals en la percepció de les ajudes entre les diferents zones. A més, també es considera necessari recuperar la idea d¿establir una superfície màxima garantitzada a nivell europeu i no per Estats Membres tal i com s¿havia aplicat fins el 1998. En aquest sentit, des de Catalunya es planteja que com a base es podria utilitzar la superfície actual de 5.449.035 has i l¿import total assignat a l¿oli d¿oliva europeu per aquest concepte que és de 2.350,4 M¿, ja que això suposaria una ajuda única per superfície de 431 ¿/ha. Quant al tema de les mescles d¿oli d¿oliva amb altres olis vegetals comestibles, es considera que és necessari que s¿introdueixi, de forma clara, la prohibició total i absoluta, en tot el territori de la Unió Europea, de les mescles d¿oli d¿oliva amb altres olis vegetals comestibles diferents al d¿oliva, ja que aquesta pràctica atenta frontalment contra la qualitat de l¿oli d¿oliva, especialment a l¿oli d¿oliva de Catalunya. Pel que fa a la promoció de l¿oli d¿oliva, des del DARP es reclama que és necessari preveure la realització conjunta, entre el sector i les administracions, de campanyes genèriques de promoció del consum d¿oli d¿oliva i, especialment, de l¿oli d¿oliva verge, ja que la millora de la qualitat i l¿aproximament de l¿oli d¿oliva al consumidor amb la major informació possible té un dels seus elements més importants en la promoció. Finalment, respecte als mecanismes de regulació del mercat, es considera molt necessari introduir modificacions en l¿actual sistema d¿emmagatzematge privat, amb l¿objectiu de fer-lo més àgil i poder solucionar, de forma ràpida i eficaç, els problemes del mercat existents actualment (desencadenament automàtic, flexibilització de les sortides al mercat en el moment de la recuperació, etc.). La delegació desplaçada fins la capital belga està integrada per Josep Santamaria, cap del Gabinet Tècnic, Ramon Lletjós, subdirector general de Producció Agrària i Innovació Rural, i Lluc Beltran, responsable de Relacions Exteriors del DARP.