AJUTS | 12/04/2021  Ruralcat

Oberta la convocatòria dels Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa 2021

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Cupons d'ACCIÓ

El termini per sol·licitar els Cupons finalitza el 17 de juny de 2021

Ja és oberta la convocatòria dels Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, que serveixen per intercanviar-los per assessorament en internacionalització, innovació o noves tecnologies per ajudar les empreses a vendre els seus productes fora del país, implantar canals digitals o tecnologies avançades o per adaptar els negocis al nous consumidors.

Els cupons que s’ofereixen són:

Cupons en Innovació i Estratègia:

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

-Cupó al model de gestió i de processos d’innovació. Ajut màxim de 6.000 euros

-Cupó a la propietat industrial. Ajut màxim de 4.000 euros

-Cupó a l'economia circular. Ajut màxim de 6.000 euros

-Cupó a la fiscalitat. Ajut màxim de 2.500 euros

Cupó a la tecnologia. Ajut màxim de 6.000 euros

Destinataris: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim dos anys de vida.

Cupons a la Indústria 4.0: 

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

-Cupó diagnosi indústria 4.0. Ajut màxim: 8.000 euros

-Cupó implantació indústria 4.0. Ajut màxim: 20.000 euros

Destinataris: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim dos anys de vida.

Cupons a la Internacionalització:

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

-Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: ajut màxim de 2.500 euros.

-Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: ajut màxim de 4.000 euros

Destinataris: petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no tinguin un volum d'exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat i acreditin una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.

Cupons International eTrade:

Els Cupons International eTrade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis:

-Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.

-Definició de l’estratègia digital internacional.

-Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

L’ajut màxim és de 6.000 euros.

Destinataris: petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat, i disposin d’una
pàgina web en anglès i d'un pla de promoció internacional.

Cal recordar que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. El termini per fer la sol·licitud és fins a les 14:00 hores del dia 17 de juny de 2021, o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Font: ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa