previsions de collita | 16/09/2003  Ruralcat

Revisió a la baixa de la collita esperada de poma i pera a Europa

Prognosfruit ha reduit les produccions esperades a la UE, 8% en poma i 3% en pera. Aquesta revisió a la baixa també afecta les collites dels països candidats. Catalonia Qualitat destaca la bona qualitat esperada de la pera Conference per la oportunitat que ofereix als productors catalans de consolidar-se en nous mercats aprofitant la conjuntura actual.

peres en l'arbre

La primera previsió de collita es va fer pública el 8 d¿agost en el congrés de Prognosfruit. Ara els organitzadors del congrés han lliurat la segona previsió de collita amb data de 14 de setembre. Els països europeus han vist en general reduïdes les seves perspectives de collita respecte a la primera previsió d¿enguany i respecte a la darrera estimació de la collita de l¿any 2002. Els països europeus més afectats són França, Itàlia, Alemanya i Portugal. La collita de poma que es preveu a la UE és de 6.682.534 tones, un 8% menor que la darrera previsió de l¿any passat i un 4% menor que la primera d¿enguany. A França s¿espera una collita de 1.545.435 tones, un 5% menys que l¿any 2002. A Itàlia la collita estimada és de 1.851.432 tones, un 20% menor que l¿any passat. En els 10 països candidats a la UE la collita estimada s¿ha reduït un 10% respecte a la previsió d¿agost degut a la baixada d¿Eslovàquia (-33%) i de Polònia (-13%). En pera s¿ha modificat la previsió de la UE-15, que es situa ara en 2.161.552 tones, un 3% inferior a l¿any 2002. Modifiquen la primera previsió a la baixa: Itàlia (876.707 tones, +2% respecte a l¿any 2002), França (183.000 tones, -22% respecte a l¿any 2002), Alemanya (49.000 tones, +7% respecte a l¿any 2002) i Portugal (74.000 tones, -27% respecte a l¿any 2002). Holanda, Bèlgica i Grècia mantenen les dades del mes d¿agost. Una altra de les dades que destaca Catalonia Qualitat és la bona qualitat esperada en la pera Conference. Aquesta varietat recupera calibre desprès d¿una caiguda fisiològica important. Això pot afavorir els interessos dels productors catalans que es volen consolidar en mercats europeus com Alemanya o els països escandinaus. La collita de pera esperada per al conjunt de la Unió Europea es situa per sota de la mitjana dels darrers anys, mentre a Catalunya s¿espera una collita un 7% superior.