TECNOLOGIA | 16/09/2003  Ruralcat

El DARP encarrega a l¿empresa TAO-grupo Gedas el desenvolupament del nou Registre Vitivinícola

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha escollit la companyia TAO-Grupo Geda per dur a terme el projecte del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC). Aquest nou registre permetrà conèixer en tot moment l¿estat administratiu de les vinyes i facilitarà els tràmits amb l¿administració dels viticultors i les entitats col·laboradores.

L¿objectiu principal del projecte és el disseny, la migració de dades, la integració amb el Sistema d¿Informació Geogràfic (SIG) corporatiu i la implantació del nou Registre Vitivinícola de Catalunya. Gràcies a la simplificació de la gestió i a les noves eines informàtiques, el registre permetrà controlar la traçabilitat del producte en tota la seva cadena de producció oferint una major confiança al consumidor. El Registre, que integra en un de únic els existents fins ara, oferirà als seus usuaris eines per registrar les vinyes, l¿eradicació de les plantacions il·legals, així com també la gestió dels drets de reserva, l¿autorització i denegació de plantacions, el registre de cellers, les declaracions de collita, producció i existències, i la comunicació amb agents externs, entre d¿altres. El RVC garanteix així una major transparència i qualitat de la informació. Aquest nou sistema permetrà al DARP tenir informació detallada de l¿activitat vitivinícola a Catalunya, un sector que representa l¿1¿2% del PIB català, i que es porta a terme en més de 88.000 parcel·les del territori català. Amb aquest projecte l¿Administració podrà conèixer detalladament la producció, facilitar la informació i la gestió a les entitats col·laboradores, agilitar els tràmits als viticultors i, millorar i simplificar els tràmits i processos amb l¿Administració. D¿entre les particularitats tècniques del projecte, destaca l¿aplicació tecnològica, que es desenvoluparà principalment sobre la plataforma .NET de Microsoft i s¿integrarà amb el Sistema d¿Informació Geogràfic corporatiu del DARP, basat en la plataforma e.MAP de TAO. Gràcies a aquest sistema els usuaris disposaran d¿un servei d¿ortofotografies amb l¿objectiu de visualitzar a gran velocitat les il·lustracions, disponibles en color i en blanc i negre, a través de la web. També hi haurà la possibilitat de capturar dades GPS des de e-map. El Registre, pensat per crear una eina de gestió comú del potencial vitivinícola de Catalunya, ofereix així la possibilitat de reduir el temps de resposta davant els possibles canvis en la normativa, i les diferents entitats col·laboradores podran interaccionar intercanviant informació consolidada i àgil. L¿empresa TAO-grupo Gedas s¿encarrega de l¿àrea de sector públic de Gedas Iberia, una empresa de consultoría i serveis de Tecnologies de la informació, integrada en el grup Gedas AG, pertanyent al Grup Volkswagen.

Informació relacionada