SECTOR LLETER | 15/09/2003  Ruralcat

La producció de llet de Catalunya supera els paràmetres de qualitat establerts per la UE

Més del 90% de la llet que es produeix a les explotacions ramaderes de Catalunya supera els paràmetres de qualitat establerts per la Unió Europea. Això és el que es desprèn de l¿informe realitzat per la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), sobre la qualitat de la llet produïda a les explotacions catalanes.

Vaques frisones a l'estable

Vaques frisones a l'estable. Foto: DARP.

L¿informe va ser encarregat per veure el compliment del Programa de Millora de Qualitat de Llet que el Govern de la Generalitat, mitjançant el DARP, va posar en marxa per tal de potenciar el sector i que es porta a terme conjuntament amb els compradors i productes de llet. Les dades que es plantegen a l¿informe provenen de les analítiques realitzades al Laboratori Interprofessional de la Llet (LILL), únic laboratori reconegut pel DARP en el Decret 221/2001 de millora de la qualitat de la llet, i amb dades facilitades per la Federació d'Associacions de criadors de raça frisona de Catalunya (FEFRIC). Així, del control lleter realitzat per aquest organisme es desprèn que les explotacions lleteres de Catalunya produeixen una mitjana de llet de 8.753 Kg/ vaca i any. Pel que fa als paràmetres establerts pel control de la qualitat, com la presència de greix, de proteïna, el contatge en gèrmens, o la presència de cèl·lules somàtiques, l¿informe fa referència a que aquests s¿han superat i són superiors als establerts per la Unió Europea. De l¿informe també es desprèn que el sector ha fet un gran esforç de reestructuració i millora, la qual cosa ha permès aconseguir destacats avenços tant en la qualitat com en la quantitat de la llet produïda. També recull que la millora de la qualitat ve marcada per la professionalitat de les explotacions, l¿agrupació de productors que exigeixen unes garanties mínimes de qualitat, els avenços en la qualitat genètica dels animals, el maneig del bestiar i els avenços en la sanitat animal. En aquests avenços hi té molt a veure el control exhaustiu de la llet recollida a peu de granja que es realitza amb la col.laboració del LILL, i que suposa analitzar una mitjana de 6 mostres mensuals per explotació i realitzar més d¿un milió i mig de determinacions. El sector lleter de Catalunya compta amb 1.559 explotacions, una quota de producció de 610.000 quilos de llet amb una mitjana de 60 caps per explotació.