NOVES TECNOLOGIES | 15/09/2003  Ruralcat

S¿obre a internet un nou portal dedicat a la virologia de les plantes

La Xarxa Nacional de Virologia de Plantes (Reviplant) acaba de posar en marxa un portal a internet amb la finalitat de facilitar el contacte entre grups d'investigació espanyols que treballen en virologia de plantes. El nou portal pretén promoure un intercanvi fluït d'informació i material sobre virologia de plantes per a identificar temàtiques d'interès comú que s¿hagin d¿estudiar des d'una perspectiva multidisciplinar.

La nova web de Reviplant

Així mateix, el lloc web pretén donar a conèixer els projectes en marxa, el material vegetal i les eines de treball disponible en tecnologia vegetal per a facilitar el seu possible aprofitament pels diferents grups que participin en el portal. La web vol ser un lloc dinàmic i interactiu, que pugui ser actualitzat pels seus usuaris. La nova eina de Reviplant disposa de diverses seccions que creen "un entorn de fàcil maneig i molt intuïtiu": - Directori de membres: mostra un llistat dels participants a la Xarxa amb informació sobre els diferents grups. - Publicacions recents: ofereix les publicacions més recents de grups espanyols en format "pdf" per a facilitar la seva difusió i intercanvi. Els arxius poden ser publicats a la web per cada membre que estigui registrat. - Material disponible: pretén divulgar el material que els determinats grups puguin compartir o facilitar a la resta dels membres de la Xarxa (sondes, anticossos, etc..). - Activitats de la Xarxa: inclourà les diferents activitats pròpies de la Xarxa (Reunions, Conferències etc.). - Àrea de Notícies: està pensada per a què els usuaris incorporin notícies relacionades amb la Virologia Vegetal. La Xarxa Nacional de Virologia de Plantes va ser creada a principis de 2003 mitjançant una iniciativa del Programa Nacional de Biotecnologia amb el finançament del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Informació relacionada