AJUTS COMUNITARIS | 15/09/2003  Ruralcat

La Comissió Europea permet a Espanya avançar els pagaments de les primes de vaquí, oví i cabrum

La Comissió Europea ha adoptat avui una normativa segons la qual s¿afageix Espanya a la llista dels Estats membres autoritzats a fer pagaments avançats de les primes especials i la prima de vaques alletants en el sector vaquí, i les primes d¿oví i cabrum, a partir de l¿1 de setembre de 2003. Normalment, aquestes primes només es paguen a partir del 16 d¿octubre.

L¿objectiu d¿aquesta mesura és recolzar als ramaders espanyols afectats per la sequera, en oferir-los ingressos complementaris. La mateixa mesura es va decidir el mes d¿agost per altres cinc Estats membres (Alemanya, França, Itàlia, Portugal i Luxemburg). El pressupost disponible és de 100 milions d¿euros, que s¿afegeixen als 400 milions d¿euros previstos pels altres cinc països.