AJUTS COMUNITARIS | 15/09/2003  Ruralcat

Espanya demana autorització als Quinze per a concedir una ajuda temporal a la fruita seca

Espanya ha demanat avui als Quinze l'autorització per a concedir una ajuda nacional temporal de 67,8 milions d'euros per als productors de fruita seca. La prima s'aplicaria a 280.000 hectàrees i ascendirà a 67,6 milions d'euros, resultat del càlcul de la superfície multiplicada per la xifra de 241,5 euros per hectàrea acordats per al nou règim.

L'objectiu d'aquesta mesura nacional és donar suport als agricultors durant el període transitori comprès entre l'antic règim de suport al sector (que va acabar en 2002) i la nova ajuda prevista dintre de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), que començarà a aplicar-se en 2004. El Govern espanyol va fer arribar aquesta sol·licitud al Comitè Especial d'Agricultura -òrgan preparatori del Consell de Ministres de la UE. Els productors de fruita seca van percebre durant deu anys unes subvencions per a la millora de la qualitat i la comercialització de fruits de closca i garrofes, però aquest sistema va concloure en 2002. Els Quinze van acordar, dintre de la reforma de la PAC, que el sector de fruita seca obtingués una ajuda comunitària de 120,75 euros per hectàrea, que els Estats membres podrien completar fins que arribés a un límit màxim de 241,5 euros per hectàrea. Aquesta nova ajuda entrarà en vigor el 2004 i, en conseqüència no hi ha previst suport per a 2003. Dintre dels Estats membres, Dinamarca ha expressat les seves objeccions a acceptar l'autorització d'una ajuda nacional en aquest sector. El Consell de Ministres d'Agricultura de la UE, que es reunirà el dia 29, analitzarà la petició de l'ajuda espanyola, que per a la seva aprovació ha de contar amb la unanimitat dels Quinze.