FINANÇAMENT | 17/04/2015  DAAM/RuralCat

El DAAM i l'ICF amplien fins a 62 milions la línia d'Agrocrèdit

Aquesta línia de finançament ofereix préstecs per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura per finançar inversions, necessitats de circulant i les pròpies capitalitzacions. Per al 2015 han doblat l'import.

sales blanques

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Institut Català de Finances (ICF) han renovat i ampliat fins a 62 milions d’euros la línia de finançament “Agrocrèdit” per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura.

Agricultura va impulsar la creació d’aquesta línia el 2014, a través de l’entitat financera pública catalana, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a les empreses del sector. Per al 2015 han doblat l’import de la línia.

Són préstecs per a finançar inversions en actius fixos d’immobilitzat, material i immaterial, necessitats de circulant i capitalitzacions d’empreses.

Els préstecs per a inversions poden arribar a finançar el 100% de la inversió, fins a un màxim d’1,5 milions d’euros. Són préstecs a retornar en un termini entre 7 i 10 anys amb la possibilitat d’incloure-hi fins a 2 anys de carència d’amortització de capital.

Pel què fa als préstecs per a circulant, són préstecs entre 3.000 euros i 500.000 euros, a 5 anys i amb la possibilitat d’incloure-hi fins a 1 any de carència.

Mitjançant aquesta línia de finançament també es pot reforçar el capital de l’empresa. La línia inclou préstecs per a capitalització, adreçats als socis actuals (i/o futurs) de les empreses – ja siguin persones físiques i/o jurídiques - perquè els puguin aportar com a capital a l’empresa. En aquest cas són préstecs entre 10.000 euros i 100.000 euros a 8 anys amb la possibilitat d’incloure-hi fins a 1 any de carència d’amortització de capital.

Els recursos per aquesta línia de finançament els aporta l’ICF. Les operacions creditícies aprovades a través d’aquesta línia compten amb l'assumpció de risc del 80% per part del DAAM d’acord amb el que ha publicat el DOGC.

Les empreses que vulguin accedir a aquesta línia finançament poden adreçar-se al DAAM de la Generalitat de Catalunya i/o bé cursar la sol·licitud a través del portal web corporatiu de l’ICF.