SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 09/09/2003  Ruralcat

Un distintiu de Provedella garantitzarà la traçabilitat de la carn de vedella

El Centre de Promoció de la Carn de Vedella (PROVEDELLA) ha presentat el nou distintiu que ha elaborat per tal de garantir la traçabilitat de la carn de vedella i ¿donar resposta al compromís i les necessitats del ramader de boví català amb la qualitat i seguretat alimentària com a garantia del consumidor final¿.

Imatge de l'acte

Acte de presentació del distintiu PROVEDELLA. Foto: DARP

El distintiu PROVEDELLA, creat amb el suport del Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat i l¿Organització de Consumidors de Catalunya (OCUC), defineix uns criteris comuns de bones pràctiques de criança i identificarà, davant els consumidors i la cadena de producte, la carn que ha estat criada a Catalunya i sotmesa a una autoregulació proposada des del sector ramader de forma unànime. Les explotacions ramaderes interessades en adherir-se al programa han de complir una sèrie de condicions com estar situades en territori català, ajustar-se a les normatives de benestar animal, realitzar analítiques i controls periòdics, garantir que els animals s¿han criat (almenys en els darrers sis mesos abans del sacrifici) en explotacions adherides al programa o sacrificar els animals abans dels setze mesos d¿edat, entre d¿altres. Amb aquesta acció és vol garantir al consumidor la qualitat de la carn de boví, informar de la seva procedència i identificar la carn de vedella amb criança a Catalunya per tal de diferenciar aquest producte d¿altres ofertes que, eventualment, puguin generar desconfiança en els consumidors. L¿Acte de presentació ha estat presidit pel Secretari General del DARP, Germà Gordó, i ha comptat amb la participació del president de l¿OCUC, Àngel Tarrés, el president de PROVEDELLA, Ricard Molins, la Notròloga, Magda Carlas, i el Director General d¿Indústries i Qualitat Agroalimentària del DARP, Enric Segarra. En el decurs de l¿acte, Germà Gordó, ha presentat les dades que demostren la recuperació del consum d¿aquesta carn després de la seva davallada durant els anys 2000 i 2001 amb l¿aparició de la malaltia de l¿Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). D¿altra banda, ha assegurat que l¿elaboració del distintiu és un pas molt important en benefici dels consumidors, la producció catalana i dels propis ramaders i que, de segur, donarà seguretat a les prop de vuit mil explotacions de bestiar boví que hi ha a Catalunya que es van veure, en part, malmeses amb la crisi de les vaques boges.