PROJECTES DEMOSTRATIUS | 20/04/2021  Ruralcat

La Universitat de Lleida crea una aplicació web per a l'estimació del creixement dels porcs d’engreix

L’activitat forma part del projecte “Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs” finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Aplicació web de la UdL

Aplicació web de la UdL

La Universitat de Lleida ha desenvolupat una aplicació web gratuïta per estimar la distribució de pesos d’un lot d’engreix a partir de les dades recollides per un sensor en la/les sitges que alimenten aquest lot i que mesuren el consum de pinso i aigua en granges d’engreix de porcs.

Aquesta activitat s’emmarca dins el projecte demostratiu Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs que ha permès demostrar el valor afegit que es pot extreure de les dades recollides amb sensors instal·lats en sitges de pinso. En concret, en aquesta acció demostrativa s’han utilitzat sensors per a sitges de pinso i pel consum d’aigua en granges d’engreix de porcs per estimar millor el consum dels animals i així deduir el creixement dels animals i el seu pes esperat en el conjunt de la granja o nau segons el disseny de la granja. Aquestes dades es poden integrar amb el sistema de gestió de la granja i així tenir una estimació aproximada de l’índex de conversió, guany mig diari i dies que resten fins a l’enviament a l’escorxador.

Aquesta informació és molt útil per fer un seguiment aproximats del ritme de creixement del lot, detectar patrons de consum anòmals o per planificar l’enviament òptim d’animals a l’escorxador.

El valor d’aquesta acció demostrativa recau en facilitar l’ús de models predictius del pes d’una manera fàcil i accessible. És per això que s’ha integrat la recollida automàtica de dades i el calibratge dels models en un prototip d’aplicació web accessible per qualsevol usuari, previ registre (http://sensors.udl.cat).

Es tracta d’un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat