AJUTS | 28/04/2021  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova 7,56 milions d’euros dels ajuts a la millora de la competitivitat agrària de la convocatòria CGE 2020

Aquests ajuts beneficien un total de 444 explotacions agràries catalanes. Aquest import representa un volum d’inversió de més de 19,3 milions d’euros.

A través de FotoDUN es possibilita la substitució d'alguns controls de concessió i certificació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat ajuts a 444 explotacions agràries catalanes per a realitzar inversions per a la millora de la competitivitat agrària. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 7.561.573,71 euros, el que representa un volum d’inversió de més de 19,3 milions d’euros. Actualment s’està valorant un altre grup d’expedients que completarà l’aprovació de les sol·licituds que superin la puntuació mínima, i compleixin la resta de requisits de la convocatòria.

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització, i s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. També es dóna suport a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, la millora de les condicions d’higiene i benestar animal, i aquelles que suposen un increment del valor afegit, classificació, condicionament, transformació i comercialització dels productes agraris de la pròpia explotació.

La majoria d’inversions auxiliades en aquesta convocatòria 2020 són per a la millora i construcció d’immobles i instal·lacions productives, tractors i maquinària innovadora, i actuacions en cultius permanents. I aquestes es localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d’expedients, com als imports invertits i subvencionats.

Val a dir que a través de FotoDUN es possibilita la substitució d'alguns controls de concessió i certificació sense una visita presencial del tècnic del DARP. El tràmit de justificació i sol·licitud de pagament es farà al 2022.

L’ajut per a la millora de la competitivitat agrària de les explotacions agràries s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210427_resolucions-ajuts-millora-competitivitat-cge-2020.

Font: DARP

Informació relacionada