PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 28/04/2021  Ruralcat

Els cultius de producció ecològica es dupliquen en sis anys a Catalunya i ja arriben a les 257.000 hectàrees

El Departament d’Agricultura treballa en un nou Pla d’acció de la producció agroalimentària ecològica per mantenir i reforçar les línies de treball que han incentivat els increments en la producció i el consum de productes ecològics. La facturació del sector ecològic a Catalunya supera els 800 milions d’euros anuals.

L’augment més important ha estat en la vinya amb un 27,51%

En un any marcat per la pandèmia, la producció ecològica a Catalunya continua creixent i diversificant-se i tanca el 2020 amb més operadors ecològics, més superfície certificada, més explotacions ramaders i més indústria agroalimentària. Així s’ha constatat durant la presentació de l’Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya per part de la CCPAE.

La tendència a l’alça també es fa palesa en el creixement d’un 15,83% de les facturacions de productes agraris ecològics l’any 2019 respecte de l’any anterior, que arriben pràcticament als 808 milions d’euros. Durant l’any 2020, els operadors inscrits també s’han incrementat un 8,39% respecte de l’any anterior, fins als 4.496. Per tipus d’activitat, destaquen  l’augment de productors vegetals, que han crescut un 12,92%; i dels importadors, un 8,2%. Per la seva banda, els elaboradors van créixer un 5,05%; els comercialitzadors, un 3,16%, i els productors ramaders un 2,54%.

En relació amb la superfície de cultius ecològics, en sis anys s’ha duplicat i aquest 2020 ha crescut un 12% fins a arribar gairebé a 257.000 hectàrees. Aproximadament la meitat d’aquesta superfície és a la província de Lleida, que ha tingut un increment del 18.8% durant l’any 2020. L’augment més important ha estat en la vinya amb un 27,51%, seguit de fruiters (+18,01%) i pastures, prats i farratges (+11,94%). També han crescut força el guaret, l’adob verd i l’erm (+9,48%) i el cultiu de fruita seca (+7,79%).

En ramaderia, l’evolució del sector ecològic fa evident un clar creixement els darrers anys, i l’any 2020 ha tancat amb 1.017 explotacions (+4,74%). Destaquen els creixements a l’apicultura (+20%), el cabrum de llet (+14,29%) i el vaquí de llet (+12,5%). També continuen creixent l’avicultura de carn (+10,53%), l’equí (+9,73%) i el vaquí de carn (+5,12%). El sector ramader majoritari és el vaquí de carn amb més de la meitat de les explotacions.

Pel que fa a les activitats agroalimentàries ecològiques, continuen en línia ascendent (+6,49%). Catalunya és la regió amb més operadors transformadors, comercialitzadors i importadors i ha mantingut aquesta posició des dels començaments del desenvolupament del sector ecològic a Espanya. Totes augmenten en general, però destaquen els creixements de l’envasament i etiquetatge de productes alimentaris (+22,5%), l’elaboració i envasament de te i cafè (+13,64%), la comercialització i/o distribució (+10,81%) i l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos (+10,37%).

Un nou Pla d’acció per donar continuïtat al foment de la producció agroalimentària ecològica

L’any passat va finalitzar el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya 2015-2020. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura està treballant per obrir un procés de participació amb tots els agents sectorials que permeti elaborar un nou Pla d’acció de la producció agroalimentària ecològica 2021-2027 alineat amb els objectius del Pacte verd europeu, l’Agenda 2030 i l’estratègia “Del camp a taula”.

Aquest Pla coincidirà amb l’aplicació del nou marc normatiu europeu per a la producció i l’etiquetatge dels aliments ecològics i servirà per donar continuïtat al creixement de les produccions i el consum dels aliments ecològics a casa nostra.

Aquest nou Pla mantindrà mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. També n’implementarà de noves i preveu implicar altres departaments i administracions per aconseguir una major efectivitat i transversalitat de les actuacions.

Baròmetre de Percepció  Consum dels Aliments Ecològics 2020

El Departament va impulsar també el  Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2020 amb l’objectiu de quantificar i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar-ne l’evolució. El 60% de la població catalana consumeix productes ecològics i els qui ho fan setmanalment ja arriben al 34%.

A més de dades sobre coneixement, compra i consum, en l’estudi també queda palesa la importància que té l’origen local dels productes, un factor cada cop més valorat i demandat pels consumidors ecològics. També s’analitza el lloc de compra, on hipermercats, supermercats i grans superfícies han guanyat pes respecte d’onades anteriors.

En la mateixa línia, s’està treballant en l’elaboració de l’Observatori de l’Agricultura i l’Alimentació Ecològiques, un document que analitza en profunditat l’evolució dels diferents sectors ecològics, detalla el pes del sector ecològic a Catalunya i el compara també amb el sector ecològic espanyol i europeu.

Ajuts per fomentar la recerca i la producció ecològica

El Departament d’Agricultura incentiva la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària a fi de poder incloure-hi més projectes amb un ajut de 150.000 euros adreçat a universitats i centres de recerca de Catalunya amb l’objectiu de contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica. Es financen nou projectes que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Altres mesures per fomentar la producció agrària ecològica són els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya a l'agricultura ecològica, amb un import superior als vuit milions d'euros per a la campanya de 2020, i l'ajut al foment de la ramaderia ecològica, que preveu una quantitat total propera als sis milions d'euros. 

També destaca l’ajut destinat a la participació en programes de qualitat dels aliments, gràcies al qual se subvenciona el 100% del cost de les quotes de certificació dels nous agricultors i ramaders ecològics.

Per últim, per abordar altres necessitats del sector, ja fa anys que es desenvolupa una xarxa territorial de dinamitzadors de la producció ecològica, persones que des del territori donen suport i ajuden a estructurar el sector.

Font: DARP