AJUTS | 04/05/2021  Ruralcat

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

Per tal de facilitar l'accés a la convocatòria al major nombre d'agricultors i ramaders, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera convenient modificar el termini de presentació de les sol·licituds.

El Departament d’Agricultura ha ampliat el termini per tal de facilitar l’accés a la convocatòria al major nombre d’agricultors i ramaders

El DARP ha ampliat el període de presentació dels ajuts de sol·licitud única (ajuts directes i sostenibilitat) i els ajuts al contracte global d’explotació de la campanya 2021 del 30 d’abril fins el 31 de maig, inclòs, i es poden fer modificacions fins a 15 de juny, inclòs.

Així, el termini dels ajuts i tràmits de la sol·licitud única i el contracte global d’explotació quedaran fixats de la següent manera: 

Ajuts directes: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny.

Cessions de drets de pagament bàsic i renúncies al règim de petits agricultors: comunicacions fins a 15 de juny.

Reserva nacional de drets de pagament bàsic: sol·licitud fins 31 de maig.

-Ajuts a la sostenibilitat: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny. 

Ajuts a la competitivitat de les explotacions agràries: sol·licitud fins 31 de maig i modificacions fins 15 de juny.  

Pels ajuts de sol·licitud única (ajuts directes i sostenibilitat) i la sol·licitud a la reserva nacional de drets de pagament bàsic es poden presentar noves sol·licituds úniques amb penalització fins el dia 25 de juny.

El Departament d’Agricultura ha ampliat el termini per tal de facilitar l’accés a la convocatòria al major nombre d’agricultors i ramaders davant les diverses circumstàncies derivades de l'estat d'alarma decretat arran de la pandèmia de la COVID-19 que han suposat un endarreriment en l'inici de la campanya i fan presagiar una nova caiguda en el ritme de presentació de sol·licituds.

Font: DARP

Informació relacionada