AJUTS | 07/05/2021  Ruralcat

Convocats els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2021

L'objectiu de l’ajut és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes.

Les races autòctones catalanes són races d'animals domèstics que tenen una identitat genètica i unes característiques morfològiques específiques

El DARP ha convocat els ajuts al foment de les races autòctones per al 2021 per un import de 122.752, 62 euros.

L'objectiu de l’ajut és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Les races autòctones catalanes són races d'animals domèstics que tenen una identitat genètica i unes característiques morfològiques específiques. A Catalunya, podem trobar les següents races autòctones:

-Èquids: Ase Català i Cavall Pirinenc Català.

-Vaquí: Bruna dels Pirineus, Vaca de l'Albera i Pallaresa.

-Oví: Ripollesa, Xisqueta, Aranesa.

-Cabrum: Cabra Blanca de Rasquera.

-Gallines: Penedesenca, Prat i Empordanesa.

-Oca: Empordanesa.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de desembre de 2021 i justificar-les, com a màxim, el 31 de gener de 2022, perquè, com a màxim el 30 d'abril de 2022, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC