AJUTS | 08/05/2015  RuralCat

Fitxes dels ajuts a la competitivitat i la sostenibilitat associats al CGE

Com ja va fer amb els ajuts directes de la nova Política Agrària Comuna per al període 2014-2020, el DAAM ha editat una pràctica col·lecció de fitxes interpretatives dels ajuts a la competitivitat i la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació (CGE) i el Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020.

Fitxes ajuts PDR

El contracte global d’explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural.
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.

Les persones titulars de l'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats al CGE assumeixen els compromisos corresponents a cada ajut, pels quals l’administració li concedirà una contraprestació.

Per facilitar la correcta tramitació dels ajuts a la competitivitat i la sostenibilitat associats al CGE, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) acaba d’editar una pràctica col·lecció de fitxes interpretatives:

Fitxes interpretatives dels ajuts a la competitivitat

Fitxes interpretatives dels ajuts a la sostenibilitat

 

Aquestes fitxes formen part del material divulgatiu que el DAAM està elaborant sobre ajuts i tràmits relacionats amb la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020, com per exemple: