AJUTS | 17/05/2021  Ruralcat

Abonats 4,1 milions d’euros de l'ajut agroambiental de la Producció integrada de la campanya 2020

L'objectiu de l’ajut és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals.

L'ajut té un impacte sobre 38.991 hectàrees de conreu

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha abonat els imports corresponents de l’ajut a la Producció integrada de la campanya 2020. L’import total del pagament és de 4.114.275,09 euros i es fa efectiu a 1.848 beneficiaris de 25 comarques, i té un impacte sobre 38.991 hectàrees de conreu.

L'objectiu d’aquesta línia és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat, i millorar l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d’assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible, i la protecció dels recursos naturals.

Entre els requisits per sol·licitar l’ajut cal disposar d'una superfície mínima on s'ha de dur a terme l'actuació d'una hectàrea per a tots els cultius, excepte per als cultius hortícoles, que serà de 0,5 hectàrees; estar inscrit en el Registre de Productors de Producció Integrada amb la totalitat de la superfície acollida a l'ajut i complir les obligacions que se’n deriven. A més, la sol·licitud d'inscripció al Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) s'haurà d'haver realitzat abans del 10 de juliol de l'any en què se sol·licita l'ajut.

Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210514_not_pagament_ajuts_produccio_integrada_2020.

Font: DARP