PREMIS | 20/05/2021  Ruralcat

Es convoca el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a 2021

La finalitat dels premis és fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya.

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros

El DARP ha convocat el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2021. La finalitat dels premis és fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

El formatger Jordi Doménech (Mas Claperol) va rebre el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador de la convocatòria 2020 i el flequer Jordi Gasque, l'accèssit.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els premis concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020