REG | 25/05/2021  Ruralcat

Canvis en les tarifes elèctriques

L'Oficina del Regant ha publicat una nova fitxa tècnica amb l'objectiu d'exposar els principals canvis normatius en les tarifes elèctriques que entraran en vigor el pròxim 1 de juny de 2021. Aquests canvis afecten tant les seves característiques pel que fa a tensió i potència de subministrament com els períodes horaris. Com a conseqüència d’aquest nou escenari normatiu, cal revisar el sistema de contractació d’energia elèctrica i adaptar-la a la nova situació.

En aquesta fitxa s’exposa el canvi normatiu que afectarà a les tarifes elèctriques a partir del proper 1 de juny de 2021

Des de l’Oficina del Regant s’ha publicat la nova fitxa tècnica de reg dedicada a l’energia “Canvis en les tarifes elèctriques”. Aquestes fitxes tenen com objectiu fer un recull resumit de diferents aspectes relacionats amb el sector del regadiu. Un dels aspectes que ha preocupat en els darrers anys al sector del reg, i en especial a les Comunitats de Regants, és el cost de l’energia. Des de l’Oficina del Regant s’ha treballat, en col·laboració amb Infraestructures.cat, en diferents aspectes del cost energètic, des de l’estudi de la facturació elèctrica, el recolzament i assessorament, fins al desenvolupament del coneixement i tecnologia del bombament solar en les Comunitats de Regants. Aquesta àrea d’assessorament i generació de coneixement ha generat diverses jornades de transferència tècnica, cursos de formació, un dossier tècnic i dues fitxes tècniques anteriors a aquesta.

En aquesta fitxa s’exposa de forma resumida el canvi normatiu que afectarà a les tarifes elèctriques a partir del proper 1 de juny de 2021. Amb aquest canvi els peatges d’accés al sector elèctric passaran a ser substituïts per dos nous conceptes: els peatges de transport i distribució, que fixa la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) i que cobreixen els costos d’ús de les xarxes de transport i distribució de l’energia elèctrica; i els costos dels sistema elèctric, establerts pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic on la seva recaptació es destina a finançar costos del sistema com el règim retributiu especial de les energies renovables, de la cogeneració i de la generació amb residus (RECORE), la cobertura del dèficit d’anys anteriors o la compensació del 50% del sobre cost de la generació en els territoris no peninsulars.

En aquesta fitxa els tècnics d’Infraestructures.cat Xavier Guixà i Joan Latorre exposen quins són aquests canvis fent una comparació dels grups tarifaris actuals i vigents a partir de l’1 de juny de 2021, comparant quins canvis en els períodes horaris suposarà la nova normativa, sobretot en la tarifa 6.1, ja que disminuirà el nombre d’hores en P6 durant el mes d’agost. També s’exposa l’adaptació automàtica de les potències contractades, en què el consumidor podrà modificar-les dues vegades durant els 12 mesos posteriors a l’1 de juny de 2021, sent a partir de l’1 de juny del 2022 el canvi un sol cop cada 12 mesos. Així mateix, en la fitxa tècnica es detallen els peatges de transport i distribució i els càrrecs del sistema elèctric, fent una comparativa amb les tarifes d’accés actuals. També es detalla el nou càlcul dels excessos de potència, i s’explica com la nova normativa perjudica els excessos de potència. I, finalment, s’exposa el càlcul de l’energia reactiva capacitativa.

Per últim, els autors recomanen revisar la contractació elèctrica a totes les instal·lacions, sent especialment important per aquells consumidors que optimitzaven la factura elèctrica assumint penalitzacions en els mesos d’elevada demanda.

Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu dirigir a la Bústia d’assessorament de l’oficina del Regant, i també podeu consultar la informació en temes d’energia (punt 5) des de l’Oficina del Regant.   

Font: Oficina del Regant