AJUTS | 25/05/2021  Ruralcat

Atorgats 4,1 milions d’euros dels ajuts a la millora de la competitivitat i a la mitigació del canvi climàtic del CGE 2020

L’objectiu dels ajuts del Contracte global d'explotació (CGE) és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Els ajut beneficien 200 explotacions agràries catalanes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat ajuts a 200 explotacions agràries catalanes per a realitzar inversions en la millora de la competitivitat agrària i en la mitigació del canvi climàtic.

L’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries suma, ara, als anteriors 444 projectes d’inversió aprovats, uns altres 114 més. Aquest segon grup d’expedients aprovats suposa un import d’ajut de 2.806.364 euros. En total s’haurà ajudat a 558 explotacions, amb un import total d’ajut atorgat que ascendeix a 10.367.938 euros, i que representa un volum d’inversió de més de 26,3 milions d’euros.

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització, i s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. Així, es dóna suport a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, a la millora de les condicions d’higiene i benestar animal, i aquelles que suposen un increment del valor afegit, classificació, condicionament, transformació i comercialització dels productes agraris de la pròpia explotació. La majoria d’inversions auxiliades en aquesta convocatòria 2020 són per a la millora i construcció d’immobles i instal·lacions productives, tractors i maquinària innovadora, i actuacions en cultius permanents.

D’altra banda, l’ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries suma als anteriors 316 projectes d’inversió aprovats, uns altres 86 més. Aquest segon grup d’expedients aprovats suposa un import d’ajut d’1.308.536 euros. En total s’haurà ajudat a 402 explotacions, amb un import total d’ajut atorgat que ascendeix a 4.808.820 euros, i que representa un volum d’inversió de gairebé 11,2 milions d’euros.

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així, es dóna suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia, i facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables.

Ambdós ajuts s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació i mapes de distribució territorial, es pot consultar: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210521_darp-resol-favorable-ajuts-miti_compe-cge-2020.

Font: DARP