AJUTS | 26/05/2021  Ruralcat

El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha obert la convocatòria de beques ERC Advanced Grants per al 2021

Els ajuts estan destinats a donar suport a personal investigador líder de recerca i l’import de la beca és de 2,5 milions d’euros per a cinc anys.

El pressupost total és de 626 milions d’euros i la data límit per a participar és el 31 d’agost de 2021

Els ajuts avançats ERC estan dissenyats per donar suport a excel·lents investigadors/es principals en l’etapa de la carrera en què ja són líders de recerca consolidats amb un historial reconegut d’assoliments en recerca. Els/les investigadors/es principals han de demostrar la naturalesa innovadora, l’ambició i la viabilitat de la seva proposta científica. 

Els perfils sol·licitants han de ser  personal investigador actiu amb un historial científic remarcable en els darrers 10 anys,  investigadors/es amb almenys 10 articles publicats com a autors principals en publicacions internacionals o tres monogràfics de recerca, i investigadors/es que realitzin la seva recerca als països de la UE de qualsevol nacionalitat.

L’import de la beca és de 2,5 milions d’euros per a cinc anys. Es pot afegir 1 milió d’euros en cas de que l’investigador principal s’hagi de traslladar a la UE com a conseqüència d’haver obtingut la beca, o si s’ha de comprar nou equipament o traslladar-se a unes instal·lacions més grans.  

El pressupost total és de 626 milions d’euros i la data límit per a participar és el 31 d’agost de 2021.  

Font:  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència