ESTADÍSTIQUES | 28/05/2021  Ruralcat

Catalunya disposa de 855.706 hectàrees de conreus agrícoles al 2020

El DARP ha publicat l’estadística definitiva de superfícies i produccions de conreus agrícoles de l'any 2020.

En cereals, hi ha 335.116 hectàrees i 1.885.535 tones

El Departament d’Agricultura posa a l’abast de consulta i descàrrega la informació estadística de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2020. La campanya inclou els cultius herbacis, on es defineix per l’any de collita, cultius llenyoses, que consta l’any que ocupa més mesos en el cicle del cultiu, i guarets. L’informe recull les dades de superfícies i produccions, conreu a conreu, i de superfícies per municipi.

Segons l’informe, Catalunya compta amb un total de 855.706 hectàrees de cultius agrícoles, de les quals 559.717 hectàrees són de secà i 295.989 de regadiu.

Pel que fa a les hortalisses es registren 9.505 hectàrees de cultiu  i 226.187 tones de producció. En cereals, hi ha 335.116 hectàrees i 1.885.535 tones; farratges 136.006 ha i 3.661.205 tones; lleguminoses 10.807 ha i 24.626 tones; tubercles 965 ha i 22.428 tones; conreus industrials 16.028 ha i 34.787 tones; flor i planta ornamental 1.601 ha; cítrics 8.797 ha i 179.299 tones; fruiters 97.395 ha i 782.910 tones; olivera 108.523 ha i 165.230 tones; vinya 56.584 ha, 311.534 tones i 2.436.418 hl de vi; i vivers 1.493 ha.

En els dies pròxims, es publicaran les dades de superfícies, rendiments i produccions per demarcacions provincials i per comarques.

Aquest és l’informe que recull el  darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP