AJUTS | 01/06/2021  Ruralcat

Es destinen 18 milions d’euros en ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat de promoure l'eficiència dels recursos i aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat per als anys 2022, 2023 i 2024 els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya.

Els ajuts, per un import total de 18.421.052 euros, seran cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L'import serà distribuït en un 70% per a la modernització integral d'un regadiu existent i un 30% del pressupost disponible per a obres de millora i modernització.

El termini de presentació de sol·licituds és de quatre mesos que computa des de l'endemà de la  publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada