AJUTS | 02/06/2021  Ruralcat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà set milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació

L’objectiu d’aquest ajut és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

Des de la primera convocatòria, l’any 2015, el DACC ha aprovat un total de 207 iniciatives de Grups Operatius

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

L’objectiu d’aquest ajut és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora que han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

L’import total de la convocatòria és de 7.000.000 euros  cofinançats en un 57% pel pressupostos del DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Des de la primera convocatòria, l’any 2015, el DACC ha aprovat un total de 207 iniciatives de Grups Operatius, que suposen un pressupost aproximat de 18,9 milions d’euros i la implicació d’unes 600 empreses i entitats en projectes d’innovació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DACC

Informació relacionada