AJUTS | 04/06/2021  Ruralcat

Oberta la segona convocatòria ATLAS per a desenvolupar una xarxa d’interoperabilitat oberta per a aplicacions agrícoles

Aquesta convocatòria té com a objectiu establir estudis pilot addicionals en línia amb casos d’ús agrícola en les operacions agrícoles dels socis i sòcies usuaris/es finals del consorci.

La data límit per a participar és l’1 de setembre de 2021

L’objectiu d’ATLAS és desenvolupar una xarxa d’interoperabilitat oberta per a aplicacions agrícoles i construir un ecosistema sostenible per a una agricultura innovadora basada en dades. En promoure combinacions flexibles de maquinària agrícola, sistemes de sensors i eines d’anàlisi de dades, ATLAS superarà l’actual manca d’interoperabilitat i permetrà als agricultors augmentar la seva productivitat de manera sostenible mitjançant la tecnologia digital més avançada. La tecnologia desenvolupada a ATLAS serà provada i avaluada en estudis pilot en diverses operacions agrícoles a tot Europa. 

La segona convocatòria oberta ATLAS té com a objectiu establir estudis pilot addicionals en línia amb casos d’ús agrícola en les operacions agrícoles dels socis i sòcies usuaris/es finals del consorci. ATLAS omplirà els pilots actuals al voltant dels seus centres d’innovació establerts per implementar un ecosistema sostenible d’empreses innovadores.   

Les sol·licituds proposades han de demostrar un valor específic per als consumidors o les parts interessades de la cadena de valor agrícola. El treball realitzat en aquests projectes hauria de centrar-se temàticament en el desenvolupament de serveis que aprofitin i ampliïn els casos d’ús realitzats dins del projecte ATLAS. 

Poden presentar-s’hi empreses de mida mitjana, pimes, empreses emergents i agricultors establerts legalment i amb seu en un dels estats membres de la UE o en un país associat a H2020.   

El consorci ATLAS finançarà entre 10 i 20 entitats empresarials mitjançant convocatòria oberta en dues rondes. Es preveu un pressupost mitjà de 75.000 euros per desenvolupar un cas d’ús per a cada proposta. Aquest pressupost inclou una contribució en espècie d'almenys el 30% del sol·licitant.  La data límit per a participar és l’1 de setembre de 2021.

El projecte ATLAS té finançament Horizon 2020 i hi participen 30 socis de set països diferents. 

Font: Departament d'Acció Exterior i Transparència

Informació relacionada