AJUTS | 14/06/2021  Ruralcat

Convocats els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2021

Aquests ajuts tenen com a finalitat millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya mitjançant actuacions destinades a l'assistència tècnica a apicultors i a organitzacions d'apicultors, lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, racionalització de la transhumància i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi dels productes apícoles.

Els ajuts tenen un import de 448.858 euros

El DARP ha convocat per a l'any 2021 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura.

Els ajuts tenen un import de 448.858 euros, repartits en assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores, amb 67.328 euros; la lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, amb 233.406 euros; la racionalització de la transhumància, amb 121.191 euros; les mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles, amb 8.977 euros; i les mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola, amb 17.954 euros.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: RuralCat

Informació relacionada