AJUTS | 14/06/2021  Ruralcat

Oberts els ajuts per a la participació i les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments corresponents a 2021 i 2022

Els ajuts s’emmarquen en el PDR 2014-2020 i tenen un import total d'1.748.538 euros, destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments i de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat.

Els ajuts tenen un import total d'1.748.538 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat els ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2021/22 en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els ajuts, per un import total d'1.748.538 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i, amb naturalesa de crèdit anticipat, són a càrrec dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022.

La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria es distribueix de la manera següent:

- Per a l'operació destinada al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes que participin per primera vegada en un programa de qualitat, un import màxim de 500.000 euros.

- Per a l'operació destinada al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat, un import màxim d'1.248.538 euros.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts imputables a l'anualitat 2022 i compreses entre el 16 de juny de 2021 i el 15 de juny de 2022, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a data màxima el 15 de juny de 2022.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts,  fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada