AJUTS | 15/06/2021  Ruralcat

Es destinen prop de set milions d'euros a ajudes al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenibles

S’aprovaran un total de 111 ajuts al desenvolupament de la pesca i aqüicultura sostenible i a la comercialització i transformació de productes pesquers. Aquestes ajudes mobilitzen una inversió superior a 14 milions d’euros.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat prop de set milions d’euros en ajudes destinades al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles i a la comercialització i transformació dels productes pesquers, corresponents al 2021.

En total s’aprovaran 111 projectes, dels quals 53 corresponen a operacions que tenen com a objectiu el desenvolupament de la pesca sostenible, que rebran prop de 700.000 euros, 19 són projectes d’actuacions adreçades al foment de l’aqüicultura sostenible, subvencionats amb dos milions d’euros, i finalment hi ha 39 projectes de comercialització i transformació de productes pesquers i de foment de la Política Pesquera Comuna, que obtindran ajuts per valor de 4,2 milions d’euros.

Entre els projectes seleccionats, destaquen la contribució a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les llotges de Vilanova i la Geltrú i Roses o la proposta per incrementar la producció aqüícola amb noves instal·lacions d’aqüicultura a l’Ametlla de Mar.

Pel que fa el perfil dels sol·licitants,  un 31% de les actuacions estan impulsades per confraries de pescadors i altres associacions del sector pesquer (pesca, aqüicultura, comercialització i transformació), el 63% per empreses del sector pesquer (pesca, aqüicultura, comercialització i transformació), el 5% per persones físiques del sector pesquer i un 1% per entitats del sector públic.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.

Aquests ajuts, adreçats a la implementació de la Política Pesquera Comuna, es convoquen anualment i estan cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya.

Font: DACC