PREMIS | 16/06/2021  Ruralcat

Es convoca el Mediterranean Sustainability Award 2021 que premia els models de negocis sostenibles en el Mediterrani

La dotació és de 25.000 euros i està dividit en dues categories, una per a models de negoci sostenibles i una altre per a autoritats públiques que donen suport a la creació de negocis sostenibles.

El Premi té una dotació total de 25.000 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat el "Mediterranean Sustainability Award” (WeMed) per a l'any 2021. El premi consta de dues categories: per a models de negocis sostenibles en etapa inicial (A1) o de creixement (A2), i per a actors de l'ecosistema emprenedor que donen directament suport a la creació i desenvolupament de negocis sostenibles en el Mediterrani (B1).

Es consideren negocis sostenibles els que proveeixen productes i serveis viables i innovadors que creen valor, tant ambientals com socials per mitjà del desplegament de fórmules d'ecoinnovació, valoració del cicle de vida del producte o servei i l'ecodisseny.

A la categoria de Models de negoci sostenibles poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques de màxim 250 empleats/des que hagin integrat valors ambientals i socials en els seus models de negoci, a més d'haver desenvolupat un model de negoci viable des del punt de vista econòmic.

A la categoria d’Actors de l'ecosistema emprenedor que donen suport a la creació i/o desenvolupament de negocis sostenibles” poden participar entitats governamentals nacionals, subnacionals o municipals que hagin implementat polítiques, plans o legislació durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria del premi, parcialment o íntegrament, que hagin influït positivament en l'entorn propici per a les empreses d'economia verda i circular i amb resultats mesurables.

El Premi té una dotació total de 25.000 euros, distribuïts en 10.000 euros per a la categoria A1 (Early Stage) i 15.000 euros per a la categoria A2 (Growth Stage). Per a la categoria B1 (autoritats públiques) es concedirà un premi honorífic.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament en suport electrònic per mitjà d'un formulari de participació disponible a la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya www.arc.cat/wemedaward.

El termini en què s'hauran de presentar les candidatures és d'un mes des del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Font: DOGC

Informació relacionada