AGENDA RURAL | 16/06/2021  Ruralcat

L’Agenda Rural de Catalunya obre la fase de participació amb tallers temàtics del 18 de juny al 2 de juliol

Durant aquestes dates s'organitzaran tallers temàtics en línia i tallers territorials oberts a tots els interessats que serviran per acabar de definir les propostes rebudes en la fase d'aportacions inicial.

Aquests tallers serviran per acabar de definir les propostes rebudes en la fase inicial d'aportacions

En el marc de la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya, un full de ruta per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental del país en línia  amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es celebraran del 18 de juny al 2 de juliol diferents tallers temàtics en línia i taller territorials oberts a tota la ciutadania. Aquests tallers serviran per acabar de definir les propostes rebudes en la fase inicial d'aportacions.

El primer taller temàtic es celebrarà el proper divendres 28 de juny sota el tema de Persones, benestar i repte demogràfic. El següent es farà el 21 de juny dedicat a la Transició ecològica, canvi climàtic i biodiversitat, seguit del 22 de juny sobre Territori connectat, el 23 de juny Sistema agroalimentari, l’1 de juliol Sistema forestal i, per últim, el 2 de juliol que estarà dedicat a la Innovació i dinamització econòmica i social. Aquests tallers es faran en línia de 10h a 13h.

Es poden consultar les dates dels tallers temàtics i accedir a l'enllaç d'inscripció aquí: https://www.desenvolupamentrural.cat/inscripcio-tematics/participa.

Cal recordar que l’Agenda Rural de Catalunya vol ser un espai de debat on s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions que abastin els diferents àmbits de treball. Amb una Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.                                                                              

Per poder fer possible l’Agenda Rural de Catalunya, la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, liderada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, va nomenar una comissió redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS) per a l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya. Aquestes entitats són les encarregades de coordinar el procés per tal que les aportacions siguin el més àmplies possible i poder elaborar una proposta d’Agenda Rural de Catalunya que es traslladarà a la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural.

Es pot consultar el resultat de les aportacions inicials a l'Agenda Rural de Catalunya en el següent enllaç: https://www.desenvolupamentrural.cat/fitxers/agenda-rural-resultat-periode-aportacions-inicial_def.pdf

Font: Agenda Rural de Catalunya