INCENDIS | 03/06/2015  DAAM/RuralCat

El Govern apel·la a la coresponsabilitat a l'inici de la Campanya Forestal 2015

Enguany es disposarà de 453 places noves de bombers, 4.500 jaquetes forestals més, mitjans de transport extra i tecnologies digitals desenvolupades per a tauletes i drons.

La Campanya Forestal 2015 està marcada principalment per la priorització dels esforços en el període de màxim risc (juliol-agost) les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i normatives i les noves línies de treball per, d’una banda, donar major capacitat de resposta i efectivitat a tots els agents humans i materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals; i de l’altra, consolidar la recuperació de l’activitat econòmica relativa als massissos forestals.

 

Més recursos humans i materials

 

El Govern està impulsant la convocatòria de 153 noves places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris. A més, es distribuiran 4.500 noves jaquetes forestals ignífugues i resistents a la temperatura i a la radiació i completament ergonòmiques.

Enguany també es disposarà d’un mitjà aeri més, 36 enlloc de 35, i la flota mòbil es reforçarà amb el lloguer de 7 vehicles per al transport de personal. Així, la flota mòbil dels Bombers serà, durant el període de campanya forestal, de 769 vehicles.

Hi haurà també el reforç de 71 dels 73 parcs de bombers funcionaris, de les diverses regions d’emergències, l’obertura de 6 parcs de bombers d’estiu i els punts de vigilància forestals.

La DGPEIS activarà parcs de bombers voluntaris, durant 10 hores al dia, depenent del risc d’incendi forestal de la zona o altres criteris operatius. També s’establiran fins a un màxim de 6 columnes mòbils, que s’activaran en funció del risc d’incendi forestal i com cada any es comptarà amb reforç del personal.

 

Aposta per la tecnologia

 

Com a novetat en aquesta campanya forestal, els GRAF (Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals) i altres comandaments dels Bombers de la Generalitat disposaran de 20 tauletes ruggeritzades (carcassa a prova de cops) des de les quals s’executarà el programa Wildfire Analyst, que permetrà l’anàlisi en temps real del foc forestal i compartir informació en temps real, amb tots els equips implicats en la gestió, incloses les sales de control.

Per altra banda, s’ha signat un conveni amb diversos centres universitaris i tecnològics catalans per treballar en el desenvolupament de drons (avions no tripulats) que permetin als Bombers obtenir mapes i imatges de l’avenç dels incendis i de les seves zones de difícil accés. A la llarga, es pretén desenvolupar un sistema per tal que puguin ajudar a la recerca de persones, sobre el terreny, a la vegada que aportarà una dada molt sensible: el temps que trigaria un determinat focus en aproximar-se a zones urbanitzades o de gran valor ecològic.

Tan mateix, s’han renovat 1.700 emissores portàtils RESCAT (un cop finalitzada aquesta renovació s’hauran canviat més del 75% de les emissores portàtils de Bombers i el 100% de les emissores disposaran de GPS).

 

Actuacions en l’àmbit de la prevenció

 

Aquest 2015 no serà un any bo, tret que plogui al juny. El perill d’incendi forestal hores d’ara, és entre moderat i alt arreu del país. La precipitació hivern-primavera es menor que l’any passat i inferior a la mitjana. En cas de manca de pluges raonables durant els propers mesos, el perill s’incrementarà notablement a les comarques de la Catalunya central, Prelitoral i Prepirineu occidental on ha plogut menys. També i com ja va passar l’any passat continua preocupant la interfase urbana-forestal, motiu pel qual cal incentivar l’autoprotecció a fi que els equips d’extinció puguin centrar-se en apagar el foc i evitar-ne la propagació.


Entre les actuacions que impulsa en Departament d’Agricultura per la prevenció d’incendis en destaquen les derivades del Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024 o el Projecte de llei del sòl d’ús agrari i d’altres més especifiques com:

  1. Urbanitzacions: Llei mesures fiscals: amplia l’obligació d’executar les mesures de prevenció dels incendis forestals a l’entorn d’urbanitzacions.
  2. Execució de franges: En tràmit la modificació legislativa que permetrà als ajuntaments l’execució de les franges, quan els responsables de l’execució no se’n facin càrrec, establint les corresponents taxes.
  3. Campanyes preventives: conreu de cereal i borrissol del pollancre. (avançades)
  4. Xarxa viària estratègica. Durant l’any 2014 es va intervenir en 600 km de la xarxa viària. En relació a la planificació d’àrees de baixa càrrega de combustible durant l’any 2014 vam intervenir en més de 1000 ha
  5. Les cremes controlades: 52 cremes controlades amb una superfície de 663,49 ha tractades.
  6. Jornades de transferència tecnològica adreçades al agricultors del sector cerealístic per a les bones practiques per a la prevenció dels incendis durant la recol·lecció del cereal.
  7. Nova aplicació per a la gestió de les comunicacions de crema. S’han gestionat aquest hivern (2014-2015) més de 78846 comunicacions de crema, havent-se implantat al primer any a mes de 888 entitats locals de les 1028 existents a Catalunya.
  8. Pel que fa a les autoritzacions necessàries durant el període 2014 es van tramitar un total de 32056 autoritzacions col·lectives per la crema de restes de poda i 20607 autoritzacions individuals.

L’activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant l’any 2014 i primer semestre del 2015. El Cos d’Agents Rurals ha realitzat més de 23.872 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de perill i mes de 131.509 expedients de tramitació de comunicacions i autoritzacions per activitats que comporten un perill d’incendi forestal, el que suposa 7.500 més respecte a l’any anterior

Així mateix s’han incrementat les actuacions de sensibilització i educació ambiental que realitza el CAR en matèria de prevenció d’incendis (escoles, fires, reunions informatives amb subsectors etc.) fins a un total de 1.100 activitats en les que han participat 34.000 alumnes. També ha estat important la nova campanya de sensibilització ciutadana adreçada residents d’urbanitzacions, edificacions aïllades i equipaments a menys de 500 metres de zona forestal, amb la distribució de 500.000 tríptics informatius sobre consells i mesures d’autoprotecció.