RURALCAT | 20/06/2021  Ruralcat

La nova Oficina de la Bioeconomia de RuralCat aglutina tota la informació sobre l’Estratègia de la Bioeconomia 2030

El nou espai recull tota la informació relacionada amb l’abast de l’Estratègia de la Bioeconomia 2030, que vol promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.

La bioeconomia és un model econòmic circular i sostenible basat en l’ús de recursos naturals renovables per produir béns i serveis

RuralCat ha estrenat la nova Oficina de la Bioeconomia, un espai que aglutina tota la informació relacionada amb l’abast de l’Estratègia de la Bioeconomia 2030.

La bioeconomia és un model econòmic circular i sostenible basat en l’ús de recursos naturals renovables per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics (aliments, energia, construcció, química verda, tèxtil...). A Catalunya s’ha impulsat l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (EBC2030), un full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables. Més concretament, l’EBC2030 se centra en els àmbits i activitats de la bioeconomia que es troben menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini.

L‘estratègia estableix 37 mesures estructurades en set objectius estratègics:

-Millorar l'aprofitament de la biomassa disponible a Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació, optimització de la gestió i distribució. 

-Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, posant especial atenció al primer sector.

-Fomentar l'ús i consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat.

-Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana.

-Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular. 

-Enfortir el rol de l’administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomia circular a Catalunya.

-Preparar a la societat catalana pel canvi cap a la bioeconomia circular.

En el nou apartat es trobarà informació completa sobre el Pla d’Acció i els eixos prioritaris de l’EBC 2030, com són les cadenes de valor prioritzades en l’Estratègia: la millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals, la creació de paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics, la valorització de les dejeccions ramaderes i altres residus orgànics i la valorització de co-productes i subproductes de la cadena alimentària.

També s’inclourà informació sobre els projectes de recerca i innovació i iniciatives empresarials i de les administracions públiques relacionades amb el desenvolupament de la bioeconomia a Catalunya amb els corresponents enllaços per a poder consultar-ne més informació.

L’Oficina es completa amb l’accés a la formació i transparència, notícies sectorials, agenda i enllaços d’interès.

Font: RuralCat

Informació relacionada