DUN | 22/06/2021  Ruralcat

Finalitza el període de presentació dels ajuts de la PAC a través de la declaració agrària DUN 2021

Aquest any s’han presentat amb normalitat i sense incidents la totalitat de les 48.419 DUN previstes. Els ajuts representaran més de 265 milions d’euros d’ajuts directes, més de 81 milions d’euros de contracte global d’explotació i 5 milions d’euros de plans de reestructuració de la vinya.

Les 48.419 DUN presentades contenen més de 200.000 tràmits

El passat 15 de juny va finalitzar el termini per sol·licitar, a través de la DUN, els ajuts directes i del contracte global d’explotació (CGE) de l’any 2021, finançats amb els fons FEAGA i FEADER de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea. La DUN és la via per la qual es sol·liciten els ajuts de la PAC i es fan altres tràmits del nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Les 48.419 DUN presentades contenen més de 200.000 tràmits gestionats per diferents Direccions General del DACC.

Aquest és el tercer any que es disposa d’un entorn web, el qual ha permès que la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i de la resta de tràmits de la DUN no hagi sofert incidències a conseqüència de la situació excepcional provocada per la COVID-19. Un cop més, les Entitats Col·laboradores han fet un gran esforç per tramitar les DUN d’aquest any, i han estat clau perquè tothom hagi tingut la possibilitat de sol·licitar els ajuts de la PAC i la resta de tràmits que integra la declaració.

El termini de presentació es va ampliar per la situació extraordinària i així facilitar la presentació de sol·licituds, i es va fixar el 15 de juny com a data límit per a realitzar modificacions de les DUN presentades. El 26 de març va finalitzar el termini de sol·licitud dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, dels quals s’han presentat 546 sol·licituds.

Cal recordar que l’aplicació DUN permet a l’agricultor modificar la informació de la seva explotació durant tot l’any, i d’aquesta manera tenir actualitzades les dades de la seva activitat productiva. D’altra banda, l’app FotoDUN ha permès la comunicació dels agricultors i Entitats Col·laboradores. Aquest any ja s’han rebut més de 28.000 fotografies geoetiquetades, com a proves documentals  per justificar els canvis i incidències trobades, com per exemple, danys causats pel temporal Filomena, canvi d’ús, estat del conreu, modificació de conreu, declaració de no inici d’obres i altres.

La sol·licitud dels ajuts de la PAC representa el 64% dels tràmits fets a través de la DUN:

-98.557 sol·licituds d’ajuts directes.

-21.873 d’ajuts del CGE.

-22.188  declaracions del Registre de plantacions fruiteres.

-15.018 sol·licituds de modificació de dades del Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).

-2.637 comunicacions de venda de proximitat.

-3.630 declaracions de producte modificat genèticament.

-7.456 declaració de collita venuda.

Pel que fa a joves destacar el nombre de sol·licituds de l’ajut complementari de joves que ha arribat a 1.402 sol·licituds i l’ajut a la primera instal·lació, pel que s’han presentat 316 sol·licituds. Destacar també l’increment notable de sol·licituds pels ajuts a la Millora de la competitivitat agrària i per a la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries.

Pel que fa a la distribució territorial de presentació de DUN, a la demarcació de Lleida s’han presentat el 41%, i a la demarcació de Terres de l’Ebre el 20%. Les comarques del Segrià amb 5.315 DUN i el Baix Ebre amb 3.937 representen el 19% del total presentades a Catalunya.

Es pot veure la distribució territorial de les DUN presentades en aquest enllaç:

https://visual.js.org/g/?id=ca530651484de0e4e7f64666d94ae66a i la distribució comarcal aquí: https://visual.js.org/g/?id=79f5e733da4566ec541aa443749bae1e.

En aquest quadre de comandament mostra les dades dels tràmits inclosos a les DUN presentades aquest any 2021. De forma interactiva, es pot veure quina és la distribució en el territori de cada un dels tràmits (clicant damunt del tràmit). I també veure els tràmits per cada una de les comarques (clicant damunt de la comarca). També es poden aplicar filtres pel grup i subgrup de tràmits, o per demarcació territorial.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9

Font: DACC

Informació relacionada