AJUTS | 24/06/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per a l'adquisició i instal·lació d'equips de mesurament de nutrients i de dosificació en cisternes o basses de purins

Els ajuts tenen un import total de 150.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos

El DACC ha convocat els ajuts de minimis per a l'adquisició i instal·lació d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí o en basses de purins corresponents a l'any 2021.

L'experiència dels darrers anys demostra que en l'aplicació de les mesures que fomenten una gestió dels purins més sostenible hi tenen un impacte positiu i beneficiós indiscutible les noves tecnologies que permetin optimitzar la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes. Aquests equips permeten a les explotacions agràries conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir una òptima fertilització que, a més de preservar i millorar l'entorn natural, permeti també aconseguir uns rendiments òptims dels cultius.

Els ajuts, per un import total de 150.000 euros, estan distribuïts en 82.000  euros per a empreses privades i 68.000 euros per a altres institucions sense finalitat de lucre i altres.

L'adquisició i la instal·lació dels equips s'han d'haver efectuat i pagat en el període comprès entre el 16 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada