MÓN RURAL | 09/06/2015  DAAM/RuralCat

Què esperem de la "Nova Pagesia"?

Una pagesia tecnològicament preparada i formada, amb components de creativitat, consciència envers l'entorn i més optimisme, aplega les característiques del fenomen "Nova Pagesia", segons es va desprendre de la jornada celebrada a l'EA de Tàrrega en què van participar experts del DAAM, consultors i alumnes.

Un moment de la jornada. Font: DAAM

Un moment de la jornada. Font: DAAM

Una Nova Pagesia que combina l’explotació existent i la incorporació de jovent amb vistes al seu relleu generacional amb els components de competitivitat i sostenibilitat aplicables a l’explotació implantada al mon rural; i que també considera els nous pagesos d’altres procedències, majoritàriament urbana, moltes vegades amb poca dimensió territorial o a la recerca i aprofitament de petites explotacions.

Es tracta, en definitiva, d’un nou paradigma de pagesia que pren més força com més s’avança en les noves maneres d’entendre les relacions dels individus amb l’entorn, i com es poden interrelacionar la producció, la qualitat, el negoci i el respecte envers el medi ambient i la salut dels consumidors.

Hi ha uns paràmetres que podrien definir d’una manera força clara què podem entendre per Nova Pagesia i quines són les característiques d’aquest nou paradigma: escala local, diversitat, medi ambient, cooperació, innovació, autonomia, compromís social i alentiment productiu.

Ens trobem, per tant, davant d’un trencament de les maneres tradicionals d’entendre la producció agrària i ramadera en què conviuran durant molt de temps, d’una banda, les tradicionals a l‘entorn de l’explotació familiar agrària continuista de les tècniques tradicionals més o menys modernitzades i, d’altra banda, els reptes per a l’experiència i base territorial disponible, i aquesta Nova Pagesia que aporta sobretot innovació, modernització, pràctiques respectuoses i preparació tecnològica.

Sobre aquest tema, i atesa la importància que va adquirint, la UE ha creat el grup de treball internacional NEW ENTRANTS FARMING que pretén coordinar polítiques afavoridores dels nous pagesos i ramaders en el sentit d’identificar els reptes a què han de fer front, els nous models de producció i negocis que se’n desprenen, les accions innovadores i les necessitats de recerca i investigació.

Assistim al mateix temps al fenomen d’uns graus d’incorporació de jovent que fa temps que dura, i que està creixent progressivament. Aquest repoblament del medi rural, moltes vegades per gent que retornen del medi urbà amb ganes d’emprendre nous projectes, amb esperit obert per aprendre i poder sortir-se’n professionalment, i normalment amb uns nivells de formació de base força bons, per exemple amb les TIC, ens aporta un grau d’esperança i optimisme en relació amb les activitats del sector primari.

Tot aquest cabal humà i professional, juntament amb joves més tradicionals de famílies d’agricultors i ramaders que també s’han incorporat a les renovacions i aprenentatges que els professionals de la formació els oferim, ens duen a creure que serem capaços de crear entre tothom un medi rural ric i modern, avantguardista i innovador, renovat i rejovenit. En definitiva, un medi rural a l’alçada de les necessitats i els reptes del present i del futur.

L’Escola Agrària de Tàrrega, amb aquest plantejament proper i curós, ofereix formació a la Nova Pagesia amb una oferta semipresencial i flexible que forma part del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agropecuària.