FERTILITZACIÓ | 09/06/2015  RuralCat

Resultats de l'estudi de la resposta de l'arròs a la fertilització orgànica

El DAAM, amb la col·laboració de l'IRTA Estació Experimental de l'Ebre, ha dut a terme un assaig d'arròs (var. Gleva) amb fertilització mineral i orgànica, utilitzant com a producte orgànic gallinassa de ponedora, que confirma un augment en el rendiment del cultiu.

Collita al camp d'Illa de Riu. Font: DAAM

Collita al camp d'Illa de Riu. Font: DAAM

Tradicionalment, la fertilització duta a terme en e l cultiu de l’arròs al Delta de l’Ebre ha estat d’origen mineral. Tenint en compte l’increment de preus que ha sofert aquest tipus d’adobs en els darrers anys, el sector s’ha interessat en la utilització de les dejeccions ramaderes com a fertilitzant. Mitjançant l’ús d’aquests productes orgànics l’agricultor pot abaratir costos al mateix temps que el ramader pot donar sortida aquests tipus de productes.

L’any 2012 el DAAM, amb la col·laboració de l’IRTA Estació Experimental de l’Ebre, inicia un camp d’assaig emmarcat dins del Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i Montsià, el qual forma part de la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària de Catalunya. La principal finalitat d’aquest camp és oferir, sobre unes sòlides bases experimentals, un consell d’adobatge robust que pugui ser utilitzat en la fertilització.

Concretament, es tracta d’un camp d’assaig d’arròs (var. Gleva) amb fertilització mineral i orgànica, utilitzant com a producte orgànic gallinassa de ponedora. L’objectiu de l’estudi és determinar la dosi òptima de fertilitzant orgànic a utilitzar i l’estratègia de fertilització a seguir, tenint en compte la particularitat de les condicions que ens dóna la textura de sòl arenosa.

En aquest informe mostren els resultats obtingut s en la tercera campanya d’assaig (campanya 2014). Com a principals conclusions, destaca el fet que, tenint en compte que la dosi de fertilització utilitzada habitualment en la zona del Delta de l’Ebre és la que s’aplica amb el tractament mineral, es pot establir com a equivalent orgànic el tractament dosi mitja de gallinassa. L’increment de nitrogen aplicat en el tractament de fertilització de gallinassa alta respecte al tractament d’adobatge gallinassa mitja, no es correspon amb un increment del obtingut. En condicions de textura arenosa i fertilització mineral, l’aportació de 45 UFN/ha a fons augmenta el rendiment del cultiu.