AJUTS | 28/06/2021  Ruralcat

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) incorpora més de 264 milions d'euros per reforçar la mitigació del canvi climàtic

Amb l’increment pressupostari, el PDR 2014 – 2022 passa a tenir pressupostat més de 1.075 milions d’euros.

L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica resilient, sostenible

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha ampliat en 264,6 milions d’euros al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014 - 2020 per tal d’adaptar-lo a la pròrroga de dos anys marcada per la Comissió Europea, fins el 2022.

Del total injectat, 100,8 milions d’euros provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) destinats a la transició 2021 – 2022, i 30,1 milions d’euros del fons FEADER-Next Generation per a reforçar la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries, la gestió forestal sostenible, i les inversions per a la transformació i comercialització de recursos forestals. Aquests imports aniran destinats a les principals línies d’actuació del Programa i permetran donar continuïtat a les convocatòries publicades i a les previstes per a l’any de transició 2022, abans de l’inici del proper període de programació de la Política Agrària Comuna (PAC), previst per al 2023.

Entre les mesures dotades amb major pressupost, destaquen les línies d’ajut associades al Contracte Global d’Explotació, per a les quals s’incorporen 145 milions d’euros per a atendre la pròrroga de mesures agroambientals, agricultura ecològica, i Zones amb Limitacions Naturals (ZLN), així com les inversions dirigides a la competitivitat i al relleu generacional.

També destaquen les mesures destinades a actuacions i inversions en indústria agroalimentària i mesures de qualitat, amb 30 milions d’euros més; Leader, amb 20,5 milions més; Innovació i transferència tecnològica, amb 16,25; i modernització de regadius, amb 13 milions d’euros afegits.

A més d’aquesta modificació de caràcter financer, també s’han realitzat altres modificacions que incrementen límits màxim d’ajut per a determinades operacions del Programa i intensitats d’ajut, com la modificació del límit màxim d’ajuda de l’operació 01.02.01 de Transferència tecnològica i activitats demostratives, que passa a 50.000 euros i altres ampliacions l’ajut de Competitivitat en explotacions agràries i de mitigació del canvi climàtic, de joves agricultors i modificació del Pla Empresarial, Diversificació agrària, d’Actuacions silvícoles, Transformació i comercialització dels recursos forestals i la incorporació dels Grups d’Acció Local (GAL) com a integrants en els Grups Operatius, entre d’altres novetats.

També cal subratllar que la modificació aprovada incorpora recursos addicionals de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea (FEADER - IRUE) del Next Generation, per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi de la COVID-19,  per un import total de 30.156.726 euros, finançats per la Unió Europea.

L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica resilient, sostenible, i digital, amb consonància amb els compromisos mediambientals i climàtics de la UE, i amb les noves ambicions establertes en el Pacte Verd Europeu. Les línia d’actuació dels ajuts seran per a donar suport a inversions que mitiguin el canvi climàtic en l’àmbit de l’explotació agrària, a actuacions silvícoles necessàries per a gestionar i millorar les masses forestals en el marc d'una gestió forestal sostenible i amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència i ús de l'aigua en disminuir densitats de i A incentivar la renovació de la maquinària utilitzada en la gestió forestal per a aconseguir que aquesta sigui el més sostenible possible i que es redueixi els impactes ambientals. També a introduir noves tecnologies que aconsegueixin millors rendiments i qualitats en l'execució dels treballs tant en la indústria com a la muntanya.

Font: DACC

Informació relacionada