FERTILITZACIÓ | 11/06/2015  RuralCat

Full informatiu núm. 9 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les Terres de ponent

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, el Full informatiu número 9 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les Terres de ponent , aquesta vegada dedicat al cultiu del panís.

Panís de segona collita. Font: J. Lloveras i P. Santiveri (UdL)

Aquest full informatiu ens informa del moment òptim i fraccionament de l’adobatge de cobertora, i també ens planteja la necessitat d’una cobertora tardana i l’ús de sensors òptics.

A més de la fertilització, un altre factor molt important en el cultiu de panís és el moment del reg i la quantitat d’aigua necessària. Aquest full ens recorda que existeixen períodes al cicle del panís on el reg és un element clau per a poder arribar a la producció de gra esperada.

Finalment, fa recomanacions a tots aquells agricultors que, desprès de la collita del cereal d’hivern, es plantegen sembrar un panís de cicle curt com a segon cultiu.

Et recordem que l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes reuneix en el seu espai web tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.