AJUTS | 29/06/2021  Ruralcat

El proper dia 1 de juliol finalitza el termini per sol·licitar el pagament de l’ajut d’inversions per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles

Es podran acollir a l’ajuda de la collita en verd els viticultors que tinguin vinyes destinades a la producció de raïm per a la vinificació.

El passat 21 d’abril es va publicar el Reial Decret 283/2021, de 20 d’abril, que ampliava el termini per justificar el pagament de les inversions dels cellers fins el 1 de juliol de 2021 pels expedients de la segona anualitat de la segona convocatòria (Concessions FEAGA 2019) i els de la primera anualitat de la tercera convocatòria (Concessions FEAGA 2020).

Al següent enllaç es pot consultar el detall de tot el tràmit per a sol·licitar el pagament.

Es podran acollir a l’ajuda de la collita en verd els viticultors que tinguin vinyes destinades a la producció de raïm per a la vinificació. En el moment de sol·licitar l’ajuda han d’estar inscrits en el Registre Vitícola els viticultors/es, com explotadors/cultivadors/es, així com les seves parcel·les objecte de la sol·licitud d’ajuda.

Font: DACC