REG | 12/06/2015  DAAM

ACATCOR ja està registrada al registre d'associacions

L'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) ja figura al Registre d'Associacions de la Generalitat. Agrupa 41 Comunitats de Regants, que constitueixen al voltant del 60% de la superfície de regadiu de Catalunya, i unes 10 comunitats més han mostrat interès per adherir-se.

Durant la III Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, ACATCOR va celebrar la seva primera Assemblea General

Durant la III Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, ACATCOR va celebrar la seva primera Assemblea General

El passat dia 3 de juny de 2015 va sortir la resolució del Departament de Justícia per la que s’inscriu l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) al Registre d’Associacions de la Generalitat. Per aquest motiu queda definitivament constituïda ACATCOR en un procés que es va iniciar amb la sol·licitud presentada pel president d’ACATCOR.

ACATCOR s’ha creat amb uns estatuts sorgits del diàleg entre el territori, a través de la constitució de la ponència tècnica el 20 de desembre de 2013 a la seu del DAAM a Barcelona amb la presència de diferents Comunitats de Regants del Territori i representants de l’Administració, que posteriorment el 9 de maig de 2014 es van integrar a ACATCOR, constituïda aprofitant la II Trobada de comunitats de Regants de Catalunya celebrada a Girona, on també es va elegir la Junta Directiva d’ACATCOR per a poder treballar en les finalitats atribuïdes per aquests estatuts.

Actualment ACATCOR constà de 41 Comunitats de Regants que constitueixen al voltant del 60% de la superfície de regadiu de Catalunya. Altres Comunitats de Regants, actualment 10 més, han mostrat l’interès d’adherir-se a ACATCOR. Per fer-ho, ho hauran d’acordar en Assemblea General. La representació territorial està assegurada a través dels Estatuts de l’Associació i per aquest motiu la junta està composada per dotze vocals en representació de les diferents demarcacions de Catalunya segons el seu pes en superfície i número de comunitats de regants. Actualment el president d’ACATCOR és el Ramon Carné (President de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell) i la seu d’ACATCOR es troba ubicada a l’Escola Agrària de Tàrrega, on també hi ha l’Oficina del Regant del DAAM.

ACATCOR dins el context de la III Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, el 25 de març de 2015 a Gandesa, va celebrar la seva primera Assemblea General on es va aprovar el Pla de treball a realitzar en les primeres fases de creació i formació de l’Associació. Actualment en les reunions de la Junta es recull, entre altres temes, al·legacions a normativa que afecta directament als regants, recull de problemàtiques territorials i transmissió a diferents òrgans i agents del sector d’aquestes, presentació de l’Associació a diferents organismes de l’Administració per tal d’arribar a ser un agent intermediari en el sector del reg, en definitiva per ser una eina al servei de les Comunitats de Regants per a poder-les representar i enfortir en la seva activitat com a ens fonamentals de producció d’aliments per la societat en el territori de Catalunya. Inicialment ACATCOR esta gaudint en la seva naixença de l’acompanyament del DAAM, però en un futur proper es preveu que ja tingui la suficient estructura i fortalesa per poder treballar de manera autònoma i independent per assolir el seu principal objectiu que no és altre que la defensa dels interessos dels seus associats.

 

Informació relacionada