AJUTS | 13/07/2021  Ruralcat

Aprovades 235 sol·licituds d'ajut a les zones rurals Leader de Catalunya amb una inversió de 29,11 milions d’euros

L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria tenen un import total de 7.666.666 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat 235 sol·licituds d’ajut destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, corresponents a l’any 2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves; i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2022, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 Grups d’Acció Local Leader que el Departament va seleccionar per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2022.

Pel que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 102 projectes del sector serveis, els 66 del sector turístic, 44 del sector agroalimentari i 23 de patrimoni rural.

Amb els projectes d'inversió està previst generar una inversió de més de 29.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya i la creació de més de 250 llocs de treball directes.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201210_sollicituds_leader_2020-00001.

Font: DACC

Informació relacionada