AJUTS | 15/07/2021  Ruralcat

Es destinen 3,5 milions d'euros a ajuts a activitats de demostració pel sector agroalimentari i forestal de Catalunya

Les subvencions tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió mitjançant la realització d’activitats de demostració enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

En les convocatòries anteriors s’hi va destinar un import total de 4,5 milions d’euros i es van aprovar 148 projectes

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 3,5 milions d’euros, per atendre la convocatòria 2021 d'ajuts destinats a activitats de demostració de Transferència Tecnològica. Aquests ajuts s’inscriuen en l’operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, i en el marc del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària i forestal  de Catalunya.

Les subvencions tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya,  mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot;  projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya, i altres entitats que tinguin com a objecte la recerca, sempre que el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat.

Els projectes han de donar resposta als àmbits de la sanitat vegetal i animal; el benestar animal; la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització; la gestió eficient de l’aigua; l’energia i el sòl; la producció alimentària sostenible; la  qualitat  i seguretat alimentària; la bioeconomia i l’economia circular i la reducció del malbaratament; l’impuls de pràctiques per la mitigació; adaptació del canvi climàtic i preservació de la biodiversitat.

Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Aquesta serà la quarta convocatòria d’aquests ajuts. En les convocatòries anteriors s’hi va destinar un import total de 4,5 milions d’euros i es van aprovar 148 projectes.

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar a la Xarxa-i.cat de RuralCat.

Font: DACC

Informació relacionada