SANITAT VEGETAL | 16/06/2015  DAAM/RuralCat

Catalunya, declarada zona lliure de llengua blava

A Catalunya no hi ha hagut focus de llengua blava des de fa sis anys. Ara, els trasllats de remugants cap a altres estats membres de la Unió Europea ja no estaran sotmesos als requisits addicionals per a aquesta malaltia.

Ovella amb edemes a la cara, un dels símptomes de la llengua blava. Foto: CReSA. DTnúm.32

Ovella amb edemes a la cara, un dels símptomes de la llengua blava. Foto: CReSA. DTnúm.32

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va informar oficialment, el passat dimarts, 9 de juny de 2015, que durant el Comitè Permanent de Sanitat Animal i Vegetal i Alimentació celebrat a Brussel·les, el passat 5 de juny, i d’acord amb els criteris establerts pel Reglament 1266/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix disposicions d’aplicació de la Directiva 2000/75/CE del Consell pel que fa al control, seguiment, vigilància i les restriccions de trasllat de determinats animals de les espècies sensibles a la llengua blava, l’Estat espanyol s’ha declarat, a tots els efectes, lliure del serotipus 1 d’aquesta malaltia en tota la franja nord i est de la península.

Així doncs, després de pràcticament 6 anys sense cap focus de la malaltia, Catalunya ha assolit la consideració de zona lliure de llengua blava per a tots els serotipus.

Aquesta nova situació determina que els trasllats de remugants des de Catalunya cap a altres estats membres de la Unió Europea (UE) ja no estaran sotmesos a requisits addicionals per a la llengua blava. Per contra, aquesta decisió no té efectes en els requisits establerts per aquesta malaltia en els moviments d’exportació a països tercers, els quals estan subjectes a les condicions establertes pel país de destinació.

Pel que fa als moviments en l’àmbit estatal i en especial els moviments d’entrada a Catalunya de remugants procedents de zones restringides, es regularà properament mitjançant una nova ordre ministerial, la qual, segons informació del MAGRAMA, es troba en procés de tramitació.