DOSSIER TÈCNIC | 21/07/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 111: “Sistemes agroalimentaris sostenibles”

El monogràfic aborda d’una manera integral la transformació del sistema agroalimentari català per poder fer front als principals reptes del sector i la societat.

El Dossier Tècnic és una publicació monogràfica sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural

El Dossier Tècnic nº 111: “Sistemes agroalimentaris sostenibles” presenta les accions i mesures que està duent a terme el Govern català per transformar el sector alimentari cap a sistemes saludables i sostenibles, en línia amb la política alimentària comuna de la Unió Europea. 

El Departament d’Acció Climàtica treballa perquè el sistema agroalimentari català sigui sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular, una visió alineada amb les polítiques europees com ara el Pacte verd europeu (European Green Deal) i l’estratègia Del camp a taula (Farm to Fork) i amb els Objectius de Desenvolupant Sostenible de les Nacions Unides. En aquest sentit el DACC està impulsant actuacions com el Pla estratègic de l’alimentació de Ca­talunya (PEAC), una eina de govern que defineix l’estratègia alimentària del país (2021-2026) i que ha de servir per assentar les bases del Pacte nacional per la política alimentària. D’altra banda, treballa amb l’estratègia Aprofita els aliments per prevenir les pèrdues i el malbaratament ali­mentaris al nostre territori, d’acord amb la nova Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya. Així mateix, el DACC lidera l’elaboració de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 així com diferents mesures per donar suport a la pro­ducció agrària sostenible.

El monogràfic comença amb un anàlisis sobre la necessitat de transformar el sistema alimentari per fer front a l’emergència climàtica i el paper de les dietes en la transició cap a sistemes saludables i sostenibles. A continuació s’explica en detall la política alimentària a la Unió Europea i s’analitza l’informe “Mengem futur” del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) per a un sistema alimentari segur i sostenible a Catalunya. A continuació s’analitzen les opcions de transformació dels sistemes agroalimentaris des de la realitat catalana  i s’aprofundeix sobre l’oportunitat que ofereix la producció agrícola sostenible. En el darrer article s’aborda la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris com a eines claus per avançar cap a un sistema agroalimentari sostenible. Per últim, el Dossier es tanca amb l’entrevista a Peter Schmidt, President de la Secció d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient (NAT) del Comitè Econòmic i Social Europeu que analitza el present i futur de la política alimentària en clau europea.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat