AJUTS | 21/07/2021  Ruralcat

Oberta la convocatòria del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries 2021

L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d'actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final.

A Catalunya li correspon un import de dos milions d’euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat el Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries.

El pressupost del Programa prové íntegrament del Fons estatal d’Eficiència Energètica adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i està dotat amb una quantia inicial de 30 milions d’euros, dels quals a Catalunya li correspon un import de dos milions d’euros. La coordinació i seguiment d'aquesta convocatòria d'ajudes serà realitzada per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), i la gestió dels ajuts la durà a terme el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d'actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, i que contribueixin a assolir els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica.

Els ajuts es destinaran a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu a explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2. I també a les actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d’energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d’energia final i les emissions CO2.

Els beneficiaris/àries que poden acollir-se a aquestes ajudes són persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d'una explotació agropecuària, Comunitats de Regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària, titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals sigui necessari actualment el consum d'energia elèctrica i qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent.

La tramitació de l’ajut s’ha de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant el web de Tràmits de la Generalitat.

Font: DACC

Informació relacionada