AJUTS | 22/07/2021  Ruralcat

Aprovats més de 114 milions d’euros en ajudes a l’autoconsum d’energies renovables per a Catalunya

El programa inclou ajuts a les actuacions per a la instal·lació de sistemes de producció d'energia a partir de fonts renovables, eòlica o fotovoltaica orientats al sector agrari i a la indústria agroalimentària.

Aquestes actuacions permetran construir 1.850 MW renovables

El Govern espanyol ha aprovat 1.320 milions d'euros, dels quals 114.988.848 euros corresponen a Catalunya, per a l’autoconsum, bateries i climatització renovable en el marc del Reial Decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes les ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts de energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els ajuts s'articularan en sis programes que repartiran un màxim de 900 milions per a autoconsum, 220 per a emmagatzematge darrere de el comptador i 200 per a climatització i aigua calenta amb renovables. Aquestes actuacions permetran construir 1.850 MW renovables, incloent calefacció i refrigeració en més de 40.000 habitatges. Es crearan més de 25.000 llocs de treball, el PIB creixerà en més de 1,7 milions per cada milió d'ajuda i les emissions de CO2 baixaran més d'un milió de tones a l'any.

Els ajuts han de fomentar la creació d'ocupació de proximitat i la millora de la competitivitat d'empreses i economies domèstiques a reduir els seus costos energètics. També contribuiran a assolir els objectius en matèria d'energies netes i de reducció d'emissions marcats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) que preveu una presència de renovables sobre l'ús final d'energia de l'42% el 2030. En particular, dins el Programa d'incentius 2 s'inclouen actuacions per a la instal·lació de sistemes de producció d'energia (autoconsum) a partir de fonts renovables, eòlica o fotovoltaica. Podran beneficiar-se d'aquest tant el sector agrari com la indústria agroalimentària.

Aquest paquet d'ajudes s'articularà per mitjà de sis programes:

• Programa 1. Autoconsum i emmagatzematge en el sector serveis. Dotat amb 120 milions (20 milions per a emmagatzematge).

• Programa 2. Autoconsum i emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o el agropecuari. Dotat amb 175 milions (25 milions per a emmagatzematge).

• Programa 3. Incorporació d'emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics. Repartirà 45 milions entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

• Programa 4. Autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector. Amb una dotació de 215 milions (15 milions per a emmagatzematge.

• Programa 5. Incorporació d'emmagatzematge en autoconsums de el sector residencial, sector públic i tercer sector, amb cinc milions pressupostats.

• Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector residencial, inclosa l'habitatge públic protegit. Comptarà amb 100 milions.

Es podrà subvencionar la inversió en equips i materials; l'obra civil; els equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars; els sistemes de gestió i monitoratge, la redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre altres actuacions.

La col·laboració amb l'IDAE, durant els treballs de disseny de les actuacions, ha permès que les mesures incloses en el citat programa d'incentius es complementin amb les recollides en el Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) inclòs en el projecte de Reial Decret.

Font: IDAE 

Informació relacionada