REG | 17/06/2015  DAAM/RuralCat

Els cereals seran el cinquè motor del Segarra-Garrigues

La superfície a promocionar per part de la Corporació Alimentària Guissona inclou unes 1.460 ha de reg de suport a una dotació de 3.500 m3/ha i any, als termes municipals de Torrefeta i Florejacs, Els Plans de Sió i Guissona. Pel Govern suposa una inversió total propera als 14,4 milions d'euros.

Un moment de la signatura del conveni. Font: DAAM

Un moment de la signatura del conveni. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i del delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Ramon Farré, ha presidit aquest matí la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, la Corporació Alimentària Guissona (CAG) i Aigües del Segarra-Garrigues per a la promoció del regadiu, i de l’activitat agroramadera i agroindustrial a l’àmbit del sistema Segarra-Garrigues.

El Departament està impulsant una sèrie d’acords, dels quals aquest és el cinquè, perquè a les noves zones de regadiu del Segarra-Garrigues s’aprofiti el fet de tenir aigua per introduir-hi produccions de més valor afegit. Aquests acords també pretenen contrastar la viabilitat d’aquestes noves produccions, acompanyar el canvi de pràctiques i assegurar-ne la comercialització final.

En el cas de la Corporació Alimentària Guissona el compromís se centra en 3 eixos d’actuació: promocionar el regadiu en la zona d’influència més propera; oferir un finançament especial als futurs regants, i adquirir tota la producció cerealista que li ofereixin.

La superfície a promocionar del projecte inclou unes 1.460 ha de reg de suport a una dotació de 3.500 m3/ha i any als termes municipals de Torrefeta i Florejacs, Els Plans de Sió i Guissona i, suposa una inversió total propera als 14,4 milions d’euros.

Les mesures que proposa la CAG consisteixen a oferir a través de Caixa Guissona crèdits en condicions avantatjoses per finançar la transformació al reg, assessorament tècnic i agrari per a la instal·lació dels regs interiors en parcel·la, garantir l’opció de la compra de la collita del cereal si el propietari hi està interessat i opcions de col·laboració en la gestió agrària amb els regants.

Es preveuen també al conveni les característiques tècniques del subministrament d’aigua de reg per a la CAG, com a subministrament per a ús agroindustrial, i el compromís econòmic de la CAG assumint el cost de les obres associades per obtenir aquest subministrament a través de la Xarxa de reg del Sistema Segarra-Garrigues.

 

Els motors del Segarra-Garrigues

 

Fins a la data, hi ha quatre projectes sectorials en marxa, al davant dels quals hi ha “màquines de tren” ben escollides per la seva potència, solvència i tarannà win-win; són quatre màquines orientades a produccions interessants per a si mateixes i per al Segarra-Garrigues.

Motor 1: projecte de pomeres amb Fruits de Ponent d’Alcarràs com a motor. Aquest projecte ha de permetre a les explotacions de la zona (sectors 1 i 2 del Segarra-Garrigues) que ho decideixin fer la transformació cap a la producció de pomes, l’aprenentatge en el maneig de la plantació i la comercialització del producte. A Fruits de Ponent, li ha de permetre la complementació de la seva producció actual de préssecs i nectarines (que suposa una concentració d’activitat de juny a setembre) amb la producció de pomes, cosa que li permetrà millorar els seus resultats amb una ocupació més equilibrada del seu personal, una millor rendibilitat de les instal·lacions i material i equip, i un increment de les vendes.

Motor 2: projecte de doble collita anual per a l’alimentació ramadera, amb la Cooperativa d’Ivars d’Urgell com a motor. Es tracta d’un projecte pioner amb una doble finalitat: des del punt de vista de l’alimentació animal, cercar mecanismes per millorar els sistemes de nutrició i abaratir alhora els costos energètics; des del punt de vista agronòmic, un millor rendiment de les terres de regadiu amb dos conreus per any natural, quan ara se n’aconseguien 3 cada 2 anys. Tot plegat amb l’assessorament i col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per analitzar les millores en l’índex de conversió del pinso.

Motor 3: projecte de crear una plantació de 50 hectàrees de pistatxos a la finca Mas de Colom, a Tàrrega, de Borges Mediterranean Group. Borges Mediterranean Group, amb més de 25 anys d’experiència en el conreu d’aquest fruit sec en les seves plantacions de Badajoz i Granada, vol que el cultiu del pistatxo en aquesta finca sigui un referent a la zona i pugui contribuir a la transferència tecnològica del conreu per a tothom qui pugui estar interessat a plantar-ne. De fet, l’empresa es compromet a facilitar la comercialització del pistatxo a tots els productors de la zona.

Motor 4: projecte de potenciació de la vinya de regadiu a través del grup Codorniu, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre i el Grup Cellers de Valls del Riucorb. La vinya de secà és un conreu tradicional en determinats municipis afectats per la transformació en regadiu pel Sistema Segarra-Garrigues, i la posada en reg comporta un gran canvi en el conreu i en la millora de la qualitat i quantitat del raïm que se n’obtingui en un futur.

 

Informació relacionada