ESTADÍSTIQUES | 30/07/2021  Ruralcat

Es publiquen els mapes definitius de la distribució de la superfície i la producció agrícola del 2020

El DACC ha actualitzat els mapes de distribució de la superfície i producció municipal i comarcal de diferents cultius a Catalunya agrupats per tipus de cultiu.

Són mapes elaborats a partir de les dades de la DUN

El DACC ha publicat els últims mapes definitius de la totalitat de grups de conreus herbacis i llenyosos, amb la informació de superfícies municipals i produccions comarcals, corresponents a la darrera campanya finalitzada, la de 2020.

Són mapes elaborats a partir de les dades de la DUN on es reflecteix la superfície total a Catalunya i com està distribuïda per comarques pels diferents intervals establerts.

Pel que fa als cultius herbacis, estan disponibles els mapes de les superfícies de cereals, arròs, lleguminoses, tubercles, conreus industrials, flor i planta ornamental, farratges i hortalisses. Quant als cultius llenyosos, trobem els cítrics, la fruita fresca, llavors, fruita de pinyol, fruita seca, ametlla, vinya, olivera i altres llenyosos.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC