SANITAT ANIMAL | 18/06/2015  IRTA

Estableixen les bases per una vacuna de la pesta porcina africana

Un treball liderat pel Dr. Fernando Rodríguez, investigador de l'IRTA al CReSA (IRTA-UAB), demostra que la possibilitat de desenvolupar una vacuna segura i eficaç enfront del Virus de la Pesta Porcina Africana (VPPA) no està tan lluny com es pensava. A dia d'avui, no hi ha una vacuna eficaç contra la malaltia.

El Dr. Fernando Rodríguez és responsable de la línia de recerca en PPA de l'IRTA.

El Dr. Fernando Rodríguez és responsable de la línia de recerca en PPA de l'IRTA.

El grup de recerca del Dr. Rodríguez ha confirmat que, contràriament al descrit fins ara, hi ha múltiples antígens amb potencial protector al VPPA candidats per al disseny futur d'una vacuna. A més, ha demostrat que el grau de protecció depèn en gran mesura de la capacitat d'aquests antígens d'induir una resposta cel·lular citotòxica (mediada per cèl·lules T-CD8 +), capaç d'eliminar el virus intracel·lularment, on els anticossos mai tindrien accés.

"Aquest treball obre la porta a l'optimisme pel que fa a la futura obtenció d'una vacuna segura i eficaç enfront del VPPA en un futur no molt llunyà", assenyala el Dr. Rodríguez. "La identificació de tants antígens protectors com sigui possible d'entre les moltes proteïnes codificades pel virus (més de 150), permetrà optimitzar el disseny de la vacuna ideal. És només una qüestió de temps, inversió i interès".

Els estudis realitzats a l’IRTA han demostrat que, després de la vacunació amb ADN utilitzant una llibreria d'expressió gènica (una barreja de plasmidis codificant múltiples fragments del genoma del VPPA), s'han aconseguit nivells de protecció mai abans aconseguits amb vacunes ADN basades en un o uns pocs determinants del virus. Aquesta llibreria d'expressió es va dissenyar expressament per optimitzar una resposta T-CD8+ específica.

El Dr. Rodríguez explica més detalladament el seu estudi: "Hem construït una biblioteca d'expressió que conté més de 4.000 clons de plasmidis individuals per demostrar la presència de múltiples determinants de cèl·lules T-CD8+ desconeguts fins ara. En condicions experimentals, el 50% dels porcs vacunats amb la nostra vacuna experimental utilitzant porcs lliures de patògens específics (SPF, de l'anglès Specific Pathogen Free), van sobreviure a l'exposició letal amb el VPPA, i 2 dels 8 porcs immunitzats no van mostrar virèmia ni excreció viral després de la infecció. En tots els casos, la protecció es va produir en absència d'anticossos específics detectables abans de l'exposició i es va correlacionar amb la detecció de respostes específiques de cèl·lules T-CD8 + en el moment del sacrifici.

En el treball han participat investigadors del propi IRTA, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) de Madrid (Espanya), i de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement, et du Travail (ANSES) a Ploufragan (França). Els resultats s’han publicat a la prestigiosa revista Journal of Virology: Lacasta A, Ballester M, Monteagudo PL, Rodríguez JM, Salas ML, Accensi F, Pina-Pedrero S, Bensaid A, Argilaguet J, López-Soria S, Hutet E, Le Potier MF, Rodríguez F. "Expression library immunization can confer protection against African swine fever virus lethal challenge". J Virol. 2014 Sep 10. pii: JVI.01893-14.

 

La pesta porcina africana

 

La PPA és una malaltia hemorràgica altament infecciosa que afecta principalment a porcs domèstics, causant veritables estralls en la producció porcina en els països afectats. La malaltia afecta de forma endèmica l'Àfrica Subsahariana i des que l'any 2007 es va declarar un primer brot de la malaltia, amenaça a Europa (l'any 2014 es van declarar brots en 4 països de la UE) i indirectament als seus aliats comercials. A dia d'avui, no hi ha una vacuna eficaç contra la PPA, pel que la seva eradicació depèn d'un diagnòstic ràpid de la malaltia acompanyat del sacrifici dels animals infectats i/o exposats al virus. Així mateix, hi ha un gran desconeixement tant sobre els mecanismes de protecció implicats davant del VPPA, com pel que fa als antígens potencialment protectors del virus, cosa que dificulta encara més el desenvolupament d'estratègies vacunals efectives.